Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nas
<<<
X Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej - SłońskPark Narodowy i Krajobrazowy "Ujście Warty" jest wymarzonym miejscem dla osób zainteresowanych obserwacją ptaków. Nawet w czasie krótkiego pobytu można tu zaobserwować wiele rzadkich gatunków.
Park położony jest w zachodniej Polsce w ujściowym fragmencie doliny Warty. Nadwarciańckie rozlewiska, jako jeden z najważniejszych europejskich terenów podmokłych o międzynarodowym znaczeniu, chroni go od 1984 roku również Konwencja Ramsar.
Zaobserwowano tu 254 gatunków ptaków, z czego gnieździło się około 174. Liczebność niektórych gatunków jest znaczna w skali Polski, dotyczy to m.in. ohara, krakwy, ostrygojada, płaskonosa, gęgawy, perkoza rdzawoszyjego i zausznika, rybitwy czarnej oraz mewy małej.
W Słońsku rezyduje Prezydent organizacji Rzeczpospolitej Ptasiej jest to zupełnie nowa, unikalna w skali Polski inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis viribus", której celem jest klubowe zrzeszenie miłośników ptaków odwiedzających Słońsk. www.tps-unitisviribus.org.pl

Jubileuszowego X Zlotu Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej nie mogliśmy przegapić.
Każdy zlot jest starannie i w interesująco przygotowany przez organizatorów. Tak też i na jubileuszowym spotkaniu program okazał się bardzo ciekawy, nie brakowało atrakcji interesujących miłośników przyrody. Dla nas, również pod względem obserwacji gatunków na tym terenie, okazał się także wyjątkowo szczęśliwy. Widzieliśmy między innymi bataliony, krwawodzioby, biegusy zmienne, ostrygojady, kanię rudą, żurawie, a gęsiówka egipska w ilości 2 osobników była ukoronowaniem. Do tej pory nigdy jej nie obserwowaliśmy ( możliwe, że to organizator zapewniając wspaniałą słoneczną pogodę, również zadbał o niecodzienne gatunki dla uczestników zlotu. -:))) Miłe , sympatyczne okazało się niespodziewane spotkanie z Krogulcem14.

Oczywiście polecamy uczestnictwo w tych niepowtarzalnych spotkaniach z przyrodą.


Podczas wizyty
zaobserwowano
54 gatunki


kwiecień 2011r

batalion
biegus zmienny
bielik
bocian biały
bocian czarny
bogatka
cyranka
cyraneczka
czajka
czapla biała
czapla siwa
czernica
dymówka
gągoł
gęgawa
głowienka
gęsiówka egipska
grzywacz
kania ruda
kapturka
kawka
kokoszka
kormoran czarny
kos
krakwa
krwawodziób
krzyżówka
łabędź niemy
łyska
mewa srebrzysta
modraszka
ohar
ostrygojad
perkoz dwuczuby
piecuszek
pierwiosnek
pliszka siwa
pliszka żółta
płaskonos
potrzos
pustułka
rybitwa rzeczna
sierpówka
skowronek
sroka
szpak
śmieszka
świstun
trznadel
wrona siwa
wróbel
zięba
żuraw