GALERIA dokumentacyjna GATUNKÓW

Ryszard Danielecki

    Liczba gatunków:   204
    Batalion - Calidris pugnax
    Bażant - Phasianus colchicus
    B±k- Botaurus stellaris
    Bernikla białolica - Branta leucopsis
    Białorzytka - Oenanthe oenanthe
    Biegus krzywodzioby - Calidris ferruginea
    Biegus malutki - Calidris minuta
    Biegus rdzawy - Calidris canutus
    Biegus zmienny - Calidris alpina
    Bielaczek - Mergellus albellus
    Bielik - Haliaeetus albicilla
    Błotniak ł±kowy - Circus pygargus
    Błotniak stawowy - Circus aeruginosus
    Błotniak zbożowy - Circus cyaneus
    Bocian biały - Ciconia ciconia
    Bocian czarny - Ciconia nigra
    Bogatka - Parus major
    Brodziec piskliwy - Actitis hypoleucos
    Brodziec ¶niady - Tringa erythropus
    Brzegówka - Riparia riparia
    Brzęczka - Locustella luscinioides
    Cierniówka - Sylvia communis
    Cyraneczka - Anas crecca
    Cyranka - Anas querquedula
    Czajka - Vanellus vanellus
    Czapla biała - Ardea alba
    Czapla nadobna - Egretta garzetta
    Czapla siwa - Ardea cinerea
    Czeczotka - Acanthis flammea
    Czernica - Aythya fuligula
    Czyż - Spinus spinus
    Drozd obrożny - Turdus torquatus
    Dudek - Upupa epops
    Dymówka - Hirundo rustica
    Dzierlatka - Galerida cristata
    Dzięcioł duży - Dendrocopos major
    Dzięciołek - Dendrocopos minor
    Dzięcioł ¶redni - Dendrocopos medius
    Dzięcioł zielonosiwy - Picus canus
    Dzięcioł zielony - Picus viridis
    Dziwonia - Erythrina erythrina
    Dzwoniec - Carduelis chloris
    Edredon - Somateria mollissima
    Gajówka - Sylvia borin
    Gawron - Corvus frugilegus
    G±goł - Bucephala clangula
    G±siorek - Lanius collurio
    Gęgawa - Anser anser
    Gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca
    Gę¶ białoczelna - Anser albifrons
    Gę¶ tybetańska - Anser indicus
    Gę¶ zbożowa - Anser fabalis
    Gil - Pyrrhula pyrrhula
    Głowienka - Aythya ferina
    Goł±b miejski - Columba livia forma urbana
    Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes
    Grzywacz - Columba palumbus
    Hełmiatka - Netta rufina
    Jarzębatka - Sylvia nisoria
    Jastrz±b - Accipiter gentilis
    Jemiołuszka - Bombycilla garrulus
    Jer - Fringilla montifringilla
    Jerzyk - Apus apus
    Kamusznik - Arenaria interpres
    Kania ruda- Milvus milvus
    Kapturka- Sylvia atricapilla
    Kawka - Corvus monedula
    Kazarka rdzawa - Tadorna ferruginea
    Kl±skawka - Saxicola rubicola
    Kobuz - Falco subbuteo
    Kokoszka - Gallinula chloropus
    Kopciuszek - Phoenicurus ochruros
    Kormoran - Phalacrocorax carbo
    Kos - Turdus merula
    Kowalik - Sitta europaea
    Krakwa - Anas strepera
    Krętogłów - Jynx torquilla
    Krogulec - Accipiter nisus
    Kruk - Corvus corax
    Krwawodziób - Tringa totanus
    Krzyżodziób ¶wierkowy
    Krzyżówka - Anas platyrhynchos
    Kszyk- Gallinago gallinago
    Kukułka - Cuculus canorus
    Kulczyk - Serinus serinus
    Kulik mniejszy - Numenius phaeopus
    Kulik wielki - Numenius arquata
    Kuropatwa - Perdix perdix
    Kwiczoł - Turdus pilaris
    Kwokacz - Tringa nebularia
    ŁabędĽ czarnodzioby - Cygnus columbianus
    ŁabędĽ czarny - Cygnus atratus
    ŁabędĽ krzykliwy - Cygnus cygnus
    ŁabędĽ niemy - Cygnus olor
    Łęczak - Tringa glareola
    Łozówka - Acrocephalus palustris
    Łyska - Fulica atra
    Makol±gwa - Linaria cannabina
    Mandarynka - Aix galericulata
    Markaczka - Melanitta nigra
    Mazurek - Passer montanus
    Mewa białogłowa - Larus cachinnans
    Mewa czarnogłowa - Larus melanocephalus
    Mewa mała - Hydrocoloeus minutus
    Mewa siodłata - Larus marinus
    Mewa siwa - Larus canus
    Mewa srebrzysta - Larus argentatus
    Modraszka - Cyanistes caeruleus
    Muchołówka białoszyja - Ficedula albicollis
    Muchołówka szara - Muscicapa striata
    Muchołówka żałobna - Ficedula hypoleuca
    Mysikrólik - Regulus regulus
    Myszołów - Buteo buteo
    Myszołów włochaty - Buteo lagopus
    Nur czarnoszyi - Gavia arctica
    Nur rdzawoszyi - Gavia stellata
    Nurogę¶ - Mergus merganser
    Ogorzałka - Aythya marila
    Ohar - Tadorna tadorna
    Oknówka - Delichon urbicum
    Ortolan - Emberiza hortulana
    Orlik krzykliwy - Clanga pomarina
    Ostrygojad - Haematopus ostralegus
    Paszkot - Turdus viscivorus
    Pełzacz le¶ny - Certhia familiaris
    Perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus
    Perkoz rdzawoszyi - Podiceps grisegena
    Perkoz rogaty - Podiceps auritus
    Perkozek - Tachybaptus ruficollis
    Piaskowiec - Calidris alba
    Piecuszek - Phylloscopus trochilus
    Piegża - Sylvia curruca
    Pierwiosnek - Phylloscopus collybita
    Pleszka - Phoenicurus phoenicurus
    Pliszka górska - Motacilla cinerea
    Pliszka siwa - Motacilla alba
    Pliszka żółta - Motacilla flava
    Pluszcz - Cinclus cinclus
    Płaskonos - Anas clypeata
    Podgorzałka - Aythya nyroca
    Podróżniczek - Luscinia svecica
    Pokl±skwa - Saxicola rubetra
    Pokrzywnica - Prunella modularis
    Potrzeszcz - Emberiza calandra
    Potrzos - Emberiza schoeniclus
    Puchacz - Bubo bubo
    Pustułka - Falco tinnunculus
    Raniuszek - Aegithalos caudatus
    Raróg - Falco cherrug
    Remiz - Remiz pendulinus
    Rokitniczka - Acrocephalus schoenobaenus
    Rożeniec - Anas acuta
    Rudzik - Erithacus rubecula
    Rybitwa białoczelna - Sternula albifrons
    Rybitwa białoskrzydła - Chlidonias leucopterus
    Rybitwa czarna - Chlidonias niger
    Rybitwa czubata - Sterna sandvicensis
    Rybitwa rzeczna - Sterna hirundo
    Rybitwa wielkodzioba - Hydroprogne caspia
    Rybołów - Pandion haliaetus
    Rycyk - Limosa limosa
    Samotnik - Tringa ochropus
    Sierpówka - Streptopelia decaocto
    Sieweczka obrożna - Charadrius hiaticula
    Sieweczka rzeczna - Charadrius dubius
    Siewnica - Pluvialis squatarola
    Skowronek - Alauda arvensis
    Słowik rdzawy - Luscinia megarhynchos
    Słowik szary - Luscinia luscinia
    Sosnówka - Periparus ater
    Sójka - Garrulus glandarius
    Sroka - Pica pica
    Srokosz - Lanius excubitor
    Strzyżyk - Troglodytes troglodytes
    Szczudłak - Himantopus himantopus
    Szczygieł - Carduelis carduelis
    Szpak - Sturnus vulgaris
    Szlachar - Mergus serrator
    Szlamnik - Limosa lapponica
    ¦lepowron - Nycticorax nycticorax
    ¦mieszka - Chroicocephalus ridibundus
    ¦piewak - Turdus philomelos
    ¦wiergotek drzewny - Anthus trivialis
    ¦wiergotek ł±kowy - Anthus pratensis
    ¦wierszczak - Locustella naevia
    ¦wistun - Anas penelope
    Trzciniak - Acrocephalus arundinaceus
    Trzcinniczek - Acrocephalis scirpaceus
    Trzmielojad - Pernis apivorus
    Trznadel - Emberiza citrinella
    Uhla - Melanitta fusca
    Uszatka -Asio otus
    W±satka - Panurus biarmicus
    Wilga - Oriolus oriolus
    Wodniczka - Acrocephalus paludicola
    Wrona siwa - Corvus cornix
    Wróbel - Passer domesticus
    Zausznik - Podiceps nigricollis
    Zięba - Fringilla coelebs
    Zaganiacz - Hippolais icterina
    Zimorodek - Alcedo atthis
    Zniczek- Regulus ignicapilla
    Żołna - Merops apiaster
    Żuraw - Grus grusWszelkie prawa do zdjęć na całej stronie internetowej s± własno¶ci± autorów.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie wymaga zgody autora.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Strona główna | Archiwum obserwacji | Galeria | Ptasie wizyty

Ryszard Danielecki