Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza

           
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
07.11 30     mazurek - Passer montanus   Zalew Słup
07.11 5     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew Słup
07.11 2     grubodziób - Coccothraustes coccothraustes   Zalew Słup
07.11 5     modraszka - Cyanistes caeruleus   Zalew Słup
07.11 1     kowalik - Sitta europaea   Zalew Słup
07.11 1     rożeniec - Anas acuta   Zalew Słup
07.11 100     śmieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew Słup
07.11 4     mewa siwa - Larus canus   Zalew Słup
07.11 3     perkozek - Tachybaptus ruficollis   Zalew Słup
07.11 50     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Słup
07.11 2     kormoran - Phalacrocorax carbo   Zalew Słup
07.11 210     czajka - Vanellus vanellus   Zalew Słup
07.11 10     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
07.11 2     żuraw - Grus grus   Zalew Słup
07.11 200     gęś tundrowa - Anser serrirostris   Zalew Słup
07.11 11     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Słup
07.11 86     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
07.11 10     bogatka - Parus major   Zalew Słup
07.11 7     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
07.11 500     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
07.11 3     myszołów - Buteo buteo   Zalew Słup
07.11 1     potrzeszcz - Emberiza calandra   Zalew Słup
07.11 500     śmieszka - Chroicocephalus ridibundus   Teren między Piotrowicami - Męcinką
07.11 2     czapla siwa - Ardea cinerea   Teren między Piotrowicami - Męcinką
07.11 23     czapla biała - Ardea alba   Teren między Piotrowicami - Męcinką
04.11 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Jawor teren zabudowany
02.11 40     gawron - Corvus frugilegus   Park Krajobrazowy Chełmy
02.11 1     czapla siwa - Ardea cinerea   Park Krajobrazowy Chełmy
02.11 2     świergotek łąkowy - Anthus pratensis   Park Krajobrazowy Chełmy
02.11 2     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew Jawornik
02.11 1     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Zalew Jawornik
02.11 1     kormoran - Phalacrocorax carbo   Zalew Jawornik
02.11 16     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Jawornik
02.11 2     głowienka - Aythya ferina   Zalew Jawornik
31.10 150     gęś tundrowa - Anser serrirostris   Jawor teren zabudowany
16.10 2     potrzeszcz - Emberiza calandra   Jawor teren zabudowany
26.10 5     kos - Turdus merula   Zalew Słup
26.10 8     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Słup
26.10 1     rudzik - Erithacus rubecula   Zalew Słup
26.10 2     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
26.10 1     sójka - Garrulus glandarius   Zalew Słup
26.10 12     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
26.10 10     bogatka - Parus major   Zalew Słup
26.10 10     śmieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew Słup
26.10 1200     czajka - Vanellus vanellus   Zalew Słup
26.10 1     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Zalew Słup
26.10 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Zalew Słup
26.10 300     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
26.10 8     mewa srebrzysta - Larus argentatus   Zalew Słup
26.10 70     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 1166     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  06.10.2019 32     czapla biała - Ardea alba   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  02.10.2019 1     czapla biała - Ardea alba   Zalew Jawornik
  17.08.2019 21     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  17.08.2019 1     błotniak łąkowy - Circus pygargus   Park Krajobrazowy Chełmy
  28.07.2019 3     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  21.07.2019 1     białorzytka - Oenanthe oenanthe   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  03.05.2019 1     brodziec piskliwy - Actitis hypoleucos   Zalew Jawornik
  26.04.2019 1     dzięcioł zielonosiwy - Picus canus   Park Krajobrazowy Chełmy
  06.04.2019 2     wodnik - Rallus aquaticus   Zalew Słup
  06.04.2019 1     cyranka - Spatula querquedula   Zalew Słup
  06.04.2019 4     gęgawa - Anser anser   Zalew Słup
  01.02.2019 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  01.02.2019 1     krogulec - Accipiter nisus   Zalew Słup
  12.01.2019 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  12.01.2019 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  25.11.2018 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  25.11.2018 2     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  25.11.2018 14     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  20.11.2018 120     sroka - Pica pica   Jawor teren zabudowany
  16.11.2018 3     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  16.11.2018 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  15.11.2018 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  30.10.2018 1     słonka - Scolopax rusticola   Park Krajobrazowy Chełmy
  19.09.2018 5     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
  17.08.2018 1     ostrygojad - Haematopus ostralegus   Zalew Słup
  13.08.2018 15     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Słup
  12.08.2018 1     ostrygojad - Haematopus ostralegus   Zalew Słup
  23.07.2018 9     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  22.07.2018 1     siniak - Columba oenas   Park Krajobrazowy Chełmy
  20.07.2018 9     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  20.07.2018 1     kszyk - Gallinago gallinago   Zalew Słup
  15.07.2018 3     kania ruda - Milvus milvus   Park Krajobrazowy Chełmy
  09.07.2018 2     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  21.06.2018 3     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  14.06.2018 2     błotniak łąkowy - Circus pygargus   Zalew Mściwojów
  20.05.2018 1     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Jawor teren zabudowany
  21.05.2018 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Park Krajobrazowy Chełmy
  10.05.2018 1     derkacz - Crex crex   Zalew Mściwojów
  06.04.2018 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik   Archiwum obserwacji:

   W 2018 roku zaobserwowano 146 gatunków
   W 2017 roku zaobserwowano 137 gatunków
   W 2016 roku zaobserwowano 133 gatunki
   W 2015 roku zaobserwowano 141 gatunków
   W 2014 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2013 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2012 roku zaobserwowano 142 gatunki
   W 2011 roku zaobserwowano 139 gatunków
   W 2010 roku zaobserwowano 144 gatunki
   W 2009 roku zaobserwowano 145 gatunków
   W 2008 roku zaobserwowano 126 gatunków


ZDJĘCIA TYGODNIA

Gąsiorek - Lanius collurioDzwoniec - Carduelis chloris


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt