Gniazda bocianieEdukacja

Rozpoznawanie


Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Kartoteka Gniazd i Lęgów


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


Rzeczpospolita Ptasia


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA
           
Liczba gatunków zaobserwowanych w latach
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
18 03 1     pierwiosnek - Phylloscopus collybita   Jawor teren zabudowany
17 03 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Zalew Słup
17 03 1     myszołów - Buteo buteo   Zalew Słup
17 03 15     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew Słup
17 03 2     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
17 03 12     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Słup
17 03 1     potrzeszcz - Emberiza calandra   Zalew Słup
17 03 2     dzwoniec - Chloris chloris   Zalew Słup
17 03 3     świstun - Mareca penelope   Zalew Słup
17 03 1     śpiewak - Turdus philomelos   Zalew Słup
17 03 2     dzięcioł czarny - Dryocopus martius   Zalew Słup
17 03 14     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Słup
17 03 2     kormoran - Phalacrocorax carbo   Zalew Słup
17 03 2     krakwa - Mareca strepera   Zalew Słup
17 03 1     kruk - Corvus corax   Zalew Słup
17 03 200     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
17 03 230     czernica - Aythya fuligula   Zalew Słup
17 03 8     śmieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew Słup
17 03 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Zalew Słup
17 03 1     kos - Turdus merula   Zalew Słup
17 03 20     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
17 03 10     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
17 03 8     grzywacz - Columba palumbus   Jawor teren zabudowany
17 03 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Jawor teren zabudowany
14 03 3     nurogęś - Mergus merganser   Jawor teren zabudowany
14 03 1     śpiewak - Turdus philomelos   Jawor teren zabudowany
13 03 1     nurogęś - Mergus merganser   Jawor teren zabudowany
13 03 3     zięba - Fringilla coelebs   Jawor teren zabudowany
13 03 1     sroka - Pica pica   Jawor teren zabudowany
13 03 2     kawka - Corvus monedula   Jawor teren zabudowany
13 03 8     gawron - Corvus frugilegus   Jawor teren zabudowany
13 03 1     kruk - Corvus corax   Jawor teren zabudowany
13 03 1     pliszka siwa - Motacilla alba   Jawor teren zabudowany
13 03 1     strzyżyk - Troglodytes troglodytes   Jawor teren zabudowany
13 03 30     szpak - Sturnus vulgaris   Jawor teren zabudowany
13 03 7     grzywacz - Columba palumbus   Jawor teren zabudowany
13 03 2     kowalik - Sitta europaea   Jawor teren zabudowany
13 03 1     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Jawor teren zabudowany
13 03 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Jawor teren zabudowany
12 03 21     żuraw - Grus grus   Zalew Mściwojów
12 03 2     sierpówka - Streptopelia decaocto   Zalew Mściwojów
12 03 1     myszołów włochaty - Buteo lagopus   Zalew Mściwojów
12 03 2     kos - Turdus merula   Zalew Mściwojów
12 03 20     wróbel - Passer domesticus   Zalew Mściwojów
12 03 1     sroka - Pica pica   Zalew Mściwojów
12 03 500     szpak - Sturnus vulgaris   Zalew Mściwojów
12 03 100     czajka - Vanellus vanellus   Zalew Mściwojów
12 03 3     bażant - Phasianus colchicus   Zalew Mściwojów
12 03 30     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Mściwojów
12 03 20     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Mściwojów

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 279     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  12 03 2023 15     gęgawa - Anser anser   Zalew Mściwojów
  12 03 2023 1     łabędź krzykliwy - Cygnus cygnus   Zalew Mściwojów
  08 02 2023 3     perkoz rogaty - Podiceps auritus   Zalew Słup
  08 02 2023 6     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
  29 01 2023 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  29 01 2023 14     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  13 01 2023 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  13 01 2023 6     potrzos - Emberiza schoeniclus   Zalew Mściwojów
  12 01 2023 32     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  08 01 2023 1     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
  06 01 2023 2     świergotek łąkowy - Anthus pratensis   Jawor teren zabudowany
  01 01 2023 9     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Jawornik
  27 12 2022 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Mściwojów
  09 12 2022 400     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
  09 12 2022 6     nur rdzawoszyi - Gavia stellata   Zalew Słup
  09 12 2022 32     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  27 11 2022 70     mewa siwa - Larus canus   Zalew Jawornik
  20 11 2022 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  20 11 2022 2     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  20 11 2022 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  06 11 2022 4     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  06 11 2022 1800     czajka - Vanellus vanellus   Zalew Słup
  26 10 2022 4     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  21 10 2022 1     kokoszka - Gallinula chloropus   Zalew Jawornik
  31 10 2022 1     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Mściwojów
  30 10 2022 124     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Mściwojów
  30 10 2022 2     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Mściwojów
  18 09 2022 1     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Mściwojów
  28 07 2022 4     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  24 07 2022 42     raniuszek - Aegithalos caudatus   Zalew Słup
  28 06 2022 2     przepiórka - Coturnix coturnix   Park Krajobrazowy Chełmy
  28 06 2022 2     sroka - Pica pica   Zalew Jawornik
  10 05 2022 9     kokoszka - Gallinula chloropus   Zalew Jawornik
  23 05 2022 8     gęgawa - Anser anser   Zalew Mściwojów
  12 05 2022 12     krakwa - Mareca strepera   Zalew Słup
  03 05 2022 30     rybitwa czarna - Chlidonias niger   Zalew Słup
  27 03 2022 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Jawor teren zabudowany
  27 03 2022 1     krakwa - Mareca strepera   Jawor teren zabudowany
  24 03 2022 110     świstun - Mareca penelope   Zalew Słup


ZDJĘCIA TYGODNIA

Łyska -Fulica atraBłotniak stawowy - Circus aeruginosusMyszołów - Buteo buteo


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptaków