Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza

           
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
18.07 2     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
18.07 1     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Słup
13.07 4     bocian biały - Ciconia ciconia   Teren między Piotrowicami - Męcinką
13.07 2     pustułka - Falco tinnunculus   Park Krajobrazowy Chełmy
13.07 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Zalew Słup
13.07 1     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
13.07 1     brodziec piskliwy - Actitis hypoleucos   Zalew Słup
13.07 8     cierniówka - Sylvia communis   Zalew Słup
13.07 10     kapturka - Sylvia atricapilla   Zalew Słup
13.07 3     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Zalew Słup
13.07 2     sójka - Garrulus glandarius   Zalew Słup
13.07 3     modraszka - Cyanistes caeruleus   Zalew Słup
13.07 10     bogatka - Parus major   Zalew Słup
13.07 3     pliszka siwa - Motacilla alba   Zalew Słup
13.07 8     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
13.07 55     śmieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew Słup
13.07 3     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Słup
13.07 3     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
13.07 10     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Słup
13.07 12     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Zalew Słup
13.07 23     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
13.07 1     kuropatwa - Perdix perdix   Zalew Słup
13.07 1     strumieniówka - Locustella fluviatilis   Zalew Słup
13.07 1     żuraw - Grus grus   Zalew Słup
13.07 7     gąsiorek - Lanius collurio   Zalew Słup
13.07 5     myszołów - Buteo buteo   Zalew Słup
13.07 4     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Słup
13.07 200     szpak - Sturnus vulgaris   Zalew Słup
13.07 10     grzywacz - Columba palumbus   Zalew Słup
13.07 1     dzięcioł czarny - Dryocopus martius   Zalew Słup
13.07 5     wilga - Oriolus oriolus   Zalew Słup
13.07 100     brzegówka - Riparia riparia   Zalew Słup
13.07 10     jerzyk - Apus apus   Zalew Słup
13.07 50     oknówka - Delichon urbicum   Zalew Słup
13.07 30     dymówka - Hirundo rustica   Zalew Słup
13.07 10     dzwoniec - Chloris chloris   Zalew Słup
13.07 30     skowronek - Alauda arvensis   Zalew Słup
13.07 12     kos - Turdus merula   Zalew Słup
13.07 3     śpiewak - Turdus philomelos   Zalew Słup
13.07 15     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew Słup
13.07 10     pierwiosnek - Phylloscopus collybita   Zalew Słup
13.07 3     kwiczoł - Turdus pilaris   Zalew Słup
13.07 50     wróbel - Passer domesticus   Jawor teren zabudowany
13.07 3     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Zalew Słup
13.07 2     pleszka - Phoenicurus phoenicurus   Zalew Słup
13.07 2     zaganiacz - Hippolais icterina   Zalew Słup
13.07 9     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
13.07 3     sroka - Pica pica   Zalew Słup
13.07 5     potrzeszcz - Emberiza calandra   Zalew Słup
08.07 1     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Jawornik

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 911     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  03.05.2019 1     brodziec piskliwy - Actitis hypoleucos   Zalew Jawornik
  26.04.2019 1     dzięcioł zielonosiwy - Picus canus   Park Krajobrazowy Chełmy
  06.04.2019 2     wodnik - Rallus aquaticus   Zalew Słup
  06.04.2019 1     cyranka - Spatula querquedula   Zalew Słup
  06.04.2019 4     gęgawa - Anser anser   Zalew Słup
  01.02.2019 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  01.02.2019 1     krogulec - Accipiter nisus   Zalew Słup
  12.01.2019 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  12.01.2019 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  25.11.2018 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  25.11.2018 2     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  25.11.2018 14     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  20.11.2018 120     sroka - Pica pica   Jawor teren zabudowany
  16.11.2018 3     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  16.11.2018 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  15.11.2018 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  30.10.2018 1     słonka - Scolopax rusticola   Park Krajobrazowy Chełmy
  19.09.2018 5     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
  17.08.2018 1     ostrygojad - Haematopus ostralegus   Zalew Słup
  13.08.2018 15     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Słup
  12.08.2018 1     ostrygojad - Haematopus ostralegus   Zalew Słup
  23.07.2018 9     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  22.07.2018 1     siniak - Columba oenas   Park Krajobrazowy Chełmy
  20.07.2018 9     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  20.07.2018 1     kszyk - Gallinago gallinago   Zalew Słup
  15.07.2018 3     kania ruda - Milvus milvus   Park Krajobrazowy Chełmy
  09.07.2018 2     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  21.06.2018 3     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  14.06.2018 2     błotniak łąkowy - Circus pygargus   Zalew Mściwojów
  20.05.2018 1     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Jawor teren zabudowany
  21.05.2018 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Park Krajobrazowy Chełmy
  10.05.2018 1     derkacz - Crex crex   Zalew Mściwojów
  06.04.2018 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  30.03.2018 2     krzyżodziób świerkowy - Loxia curvirostra   Park Krajobrazowy Chełmy
  04.03.2018 1     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Mściwojów
  25.02.2018 1     dzięcioł średni - Dendrocopos medius   Zalew Słup
  13.01.2018 74     czeczotka - Acanthis flammea   Jawor teren zabudowany
  12.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  11.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup   Archiwum obserwacji:

   W 2018 roku zaobserwowano 146 gatunków
   W 2017 roku zaobserwowano 137 gatunków
   W 2016 roku zaobserwowano 133 gatunki
   W 2015 roku zaobserwowano 141 gatunków
   W 2014 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2013 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2012 roku zaobserwowano 142 gatunki
   W 2011 roku zaobserwowano 139 gatunków
   W 2010 roku zaobserwowano 144 gatunki
   W 2009 roku zaobserwowano 145 gatunków
   W 2008 roku zaobserwowano 126 gatunków


ZDJĘCIA TYGODNIA

Pustułka - Falco tinnunculusPerkoz dwuczuby - Podiceps cristatuspierwsze już jest


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt