Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


¦l±skie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obr±czkarska ODRA


Akcja Bukówka


Mazowiecko-¦więtokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza

           
Liczba gatunków zaobserwowanych w latach
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bież±cego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
28.10 30     wróbel - Passer domesticus   Jawor teren zabudowany
28.10 2     kruk - Corvus corax   Jawor teren zabudowany
26.10 45     gę¶ tundrowa - Anser serrirostris   Zalew Jawornik
25.10 10     gę¶ białoczelna - Anser albifrons   Zalew Jawornik
25.10 190     gę¶ tundrowa - Anser serrirostris   Zalew Jawornik
25.10 1     perkozek - Tachybaptus ruficollis   Zalew Jawornik
25.10 1     głowienka - Aythya ferina   Zalew M¶ciwojów
25.10 20     szczygieł - Carduelis carduelis   Zalew M¶ciwojów
25.10 20     ¶mieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew M¶ciwojów
25.10 100     makol±gwa - Linaria cannabina   Zalew M¶ciwojów
25.10 7     dzwoniec - Chloris chloris   Zalew M¶ciwojów
25.10 6     modraszka - Cyanistes caeruleus   Zalew M¶ciwojów
25.10 5     bogatka - Parus major   Zalew M¶ciwojów
25.10 1     bażant - Phasianus colchicus   Zalew M¶ciwojów
25.10 16     goł±b miejski - Columba livia forma urbana   Zalew M¶ciwojów
25.10 3     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew M¶ciwojów
25.10 100     krakwa - Mareca strepera   Zalew M¶ciwojów
25.10 2     gil - Pyrrhula pyrrhula   Zalew M¶ciwojów
25.10 4     cyraneczka - Anas crecca   Zalew M¶ciwojów
25.10 20     gę¶ białoczelna - Anser albifrons   Zalew M¶ciwojów
25.10 100     gę¶ tundrowa - Anser serrirostris   Zalew M¶ciwojów
25.10 2     potrzos - Emberiza schoeniclus   Zalew M¶ciwojów
25.10 10     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew M¶ciwojów
25.10 4     czapla biała - Ardea alba   Zalew M¶ciwojów
25.10 81     łabędĽ niemy - Cygnus olor   Zalew M¶ciwojów
25.10 100     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew M¶ciwojów
25.10 2     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew M¶ciwojów
25.10 9     ¶wiergotek ł±kowy - Anthus pratensis   Zalew M¶ciwojów
25.10 2     potrzeszcz - Emberiza calandra   Zalew M¶ciwojów
25.10 1000     szpak - Sturnus vulgaris   Zalew M¶ciwojów
25.10 3     myszołów - Buteo buteo   Zalew M¶ciwojów
25.10 2     sroka - Pica pica   Zalew M¶ciwojów
25.10 10     mazurek - Passer montanus   Zalew M¶ciwojów
25.10 1     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Zalew M¶ciwojów
25.10 1     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Zalew M¶ciwojów
23.10 1     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew Jawornik
23.10 5     kos - Turdus merula   Zalew Jawornik
23.10 30     szczygieł - Carduelis carduelis   Zalew Jawornik
23.10 500     ¶mieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew Jawornik
23.10 50     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Jawornik
23.10 420     czajka - Vanellus vanellus   Zalew Jawornik
23.10 800     szpak - Sturnus vulgaris   Zalew Jawornik
23.10 4     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Jawornik
23.10 1     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Zalew Jawornik
23.10 10     myszołów - Buteo buteo   Zalew Jawornik
23.10 25     kwiczoł - Turdus pilaris   Zalew Jawornik
23.10 1     srokosz - Lanius excubitor   Zalew Jawornik
23.10 5     łabędĽ niemy - Cygnus olor   Zalew Jawornik
23.10 100     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Jawornik
23.10 8     nurogę¶ - Mergus merganser   Zalew Jawornik

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bież±cym roku :    ..... 1141     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilo¶ci, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  13.10.2020 1     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Jawornik
  03.10.2020 14     kormoran - Phalacrocorax carbo   Park Krajobrazowy Chełmy
  22.09.2020 1     mewa żółtonoga - Larus fuscus   Zalew Jawornik
  20.09.2020 2     białorzytka - Oenanthe oenanthe   Park Krajobrazowy Chełmy
  04.07.2020 1     błotniak ł±kowy - Circus pygargus   Park Krajobrazowy Chełmy
  14.08.2020 39     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Słup
  14.08.2020 41     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
  14.08.2020 36     czapla biała - Ardea alba   Zalew Słup
  14.08.2020 5     żołna - Merops apiaster   Zalew M¶ciwojów
  30.07.2020 9     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  12.07.2020 1     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcink±
  06.07.2020 6     bocian biały - Ciconia ciconia   Teren między Piotrowicami - Męcink±
  17.06.2020 9     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
  11.06.2020 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Zalew Słup
  11.06.2020 1     jastrz±b - Accipiter gentilis   Park Krajobrazowy Chełmy
  28.05.2020 1     kania czarna - Milvus migrans   Zalew Słup
  28.05.2020 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Słup
  28.04.2020 2     trzciniak - Acrocephalus arundinaceus   Zalew Jawornik
  24.04.2020 1     b±k - Botaurus stellaris   Zalew M¶ciwojów
  23.04.2020 1     kulik mniejszy - Numenius phaeopus   Zalew Słup
  23.04.2020 2     cyranka - Spatula querquedula   Zalew Słup
  22.04.2020 1     krętogłów - Jynx torquilla   Jawor teren zabudowany
  20.04.2020 28     płaskonos - Spatula clypeata   Zalew Słup
  20.04.2020 23     gęgawa - Anser anser   Zalew Słup
  20.04.2020 3     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Słup
  05.04.2020 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Jawor teren zabudowany
  22.03.2020 5     kl±skawka - Saxicola rubicola   Zalew Słup
  07.03.2020 18     żuraw - Grus grus   Zalew Słup
  01.03.2020 15     żuraw - Grus grus   Park Krajobrazowy Chełmy
  12.01.2020 1     markaczka - Melanitta nigra   Zalew Słup
  11.01.2020 24     czapla biała - Ardea alba   Zalew M¶ciwojów
  05.01.2020 1     srokosz - Lanius excubitor   Jawor teren zabudowany
  30.12.2019 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  01.12.2019 1     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Jawornik
  29.11.2019 2     perkoz rdzawoszyi - Podiceps grisegena   Zalew Słup
  29.11.2019 2     rożeniec - Anas acuta   Zalew Słup
  06.10.2019 32     czapla biała - Ardea alba   Teren między Piotrowicami - Męcink±
  02.10.2019 1     czapla biała - Ardea alba   Zalew Jawornik
  17.08.2019 21     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup


ZDJĘCIA TYGODNIA

Dzwoniec - Carduelis chlorisBłotniak stawowy - Circus aeruginosus


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwo¶ć i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyj±c w¶ród fruwaj±cych zwierz±t, często ich fascynuj±ce piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt