Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza

           
Liczba gatunków zaobserwowanych w latach
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
13.07 2     piegża - Sylvia curruca   Jawor teren zabudowany
12.07 5     bocian biały - Ciconia ciconia   Teren między Piotrowicami - Męcinką
12.07 2     krętogłów - Jynx torquilla   Teren między Piotrowicami - Męcinką
12.07 16     turkawka - Streptopelia turtur   Teren między Piotrowicami - Męcinką
12.07 1     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
11.07 4     szczygieł - Carduelis carduelis   Jawor teren zabudowany
11.07 1     kapturka - Sylvia atricapilla   Jawor teren zabudowany
11.07 2     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Jawor teren zabudowany
11.07 1     pleszka - Phoenicurus phoenicurus   Jawor teren zabudowany
11.07 1     piegża - Sylvia curruca   Jawor teren zabudowany
11.07 3     kulczyk - Serinus serinus   Jawor teren zabudowany
06.07 1     muchołówka szara - Muscicapa striata   Jawor teren zabudowany
06.07 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Jawor teren zabudowany
06.07 6     bocian biały - Ciconia ciconia   Teren między Piotrowicami - Męcinką
05.07 1     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Jawornik
17.06 1     dzięcioł czarny - Dryocopus martius   Park Krajobrazowy Chełmy
17.06 9     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
14.06 6     bocian biały - Ciconia ciconia   Teren między Piotrowicami - Męcinką
11.06 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Zalew Słup
11.06 3     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Słup
11.06 3     czapla biała - Ardea alba   Zalew Słup
11.06 6     gęgawa - Anser anser   Zalew Słup
11.06 16     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
11.06 15     nurogęś - Mergus merganser   Teren między Piotrowicami - Męcinką
11.06 4     bocian biały - Ciconia ciconia   Teren między Piotrowicami - Męcinką
11.06 1     wilga - Oriolus oriolus   Park Krajobrazowy Chełmy
11.06 10     mysikrólik - Regulus regulus   Park Krajobrazowy Chełmy
11.06 2     turkawka - Streptopelia turtur   Park Krajobrazowy Chełmy
11.06 3     kowalik - Sitta europaea   Park Krajobrazowy Chełmy
11.06 1     jastrząb - Accipiter gentilis   Park Krajobrazowy Chełmy
04.06 6     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Jawornik
02.06 1     dzięcioł zielonosiwy - Picus canus   Jawor teren zabudowany
31.05 2     pełzacz leśny - Certhia familiaris   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 20     skowronek - Alauda arvensis   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 3     szpak - Sturnus vulgaris   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 1     wilga - Oriolus oriolus   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 3     kwiczoł - Turdus pilaris   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 5     szczygieł - Carduelis carduelis   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 20     dymówka - Hirundo rustica   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 20     oknówka - Delichon urbicum   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 3     trznadel - Emberiza citrinella   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 2     dzwoniec - Chloris chloris   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 3     cierniówka - Sylvia communis   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 1     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 2     pliszka siwa - Motacilla alba   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 2     rudzik - Erithacus rubecula   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 5     kapturka - Sylvia atricapilla   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 4     bogatka - Parus major   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 3     kos - Turdus merula   Park Krajobrazowy Chełmy
31.05 1     muchołówka szara - Muscicapa striata   Park Krajobrazowy Chełmy

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 792     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  12.07.2020 1     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  06.07.2020 6     bocian biały - Ciconia ciconia   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  17.06.2020 9     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
  11.06.2020 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Zalew Słup
  11.06.2020 1     jastrząb - Accipiter gentilis   Park Krajobrazowy Chełmy
  28.05.2020 1     kania czarna - Milvus migrans   Zalew Słup
  28.05.2020 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Słup
  28.04.2020 2     trzciniak - Acrocephalus arundinaceus   Zalew Jawornik
  24.04.2020 1     bąk - Botaurus stellaris   Zalew Mściwojów
  23.04.2020 1     kulik mniejszy - Numenius phaeopus   Zalew Słup
  23.04.2020 2     cyranka - Spatula querquedula   Zalew Słup
  22.04.2020 1     krętogłów - Jynx torquilla   Jawor teren zabudowany
  20.04.2020 28     płaskonos - Spatula clypeata   Zalew Słup
  20.04.2020 23     gęgawa - Anser anser   Zalew Słup
  20.04.2020 3     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Słup
  05.04.2020 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Jawor teren zabudowany
  22.03.2020 5     kląskawka - Saxicola rubicola   Zalew Słup
  07.03.2020 18     żuraw - Grus grus   Zalew Słup
  01.03.2020 15     żuraw - Grus grus   Park Krajobrazowy Chełmy
  12.01.2020 1     markaczka - Melanitta nigra   Zalew Słup
  11.01.2020 24     czapla biała - Ardea alba   Zalew Mściwojów
  05.01.2020 1     srokosz - Lanius excubitor   Jawor teren zabudowany
  30.12.2019 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  01.12.2019 1     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Jawornik
  29.11.2019 2     perkoz rdzawoszyi - Podiceps grisegena   Zalew Słup
  29.11.2019 2     rożeniec - Anas acuta   Zalew Słup
  06.10.2019 32     czapla biała - Ardea alba   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  02.10.2019 1     czapla biała - Ardea alba   Zalew Jawornik
  17.08.2019 21     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  17.08.2019 1     błotniak łąkowy - Circus pygargus   Park Krajobrazowy Chełmy
  28.07.2019 3     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  21.07.2019 1     białorzytka - Oenanthe oenanthe   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  03.05.2019 1     brodziec piskliwy - Actitis hypoleucos   Zalew Jawornik
  26.04.2019 1     dzięcioł zielonosiwy - Picus canus   Park Krajobrazowy Chełmy
  06.04.2019 2     wodnik - Rallus aquaticus   Zalew Słup
  06.04.2019 1     cyranka - Spatula querquedula   Zalew Słup
  06.04.2019 4     gęgawa - Anser anser   Zalew Słup
  01.02.2019 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  01.02.2019 1     krogulec - Accipiter nisus   Zalew Słup


ZDJĘCIA TYGODNIA

Pustułka - Falco tinnunculusPerkoz dwuczuby - Podiceps cristatuspierwsze już jest


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt