Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


¦l±skie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obr±czkarska ODRA


Akcja Bukówka


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza

           
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bież±cego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
14.06 2     błotniak ł±kowy - Circus pygargus   Zalew M¶ciwojów
14.06 2     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew M¶ciwojów
14.06 2     zięba - Fringilla coelebs   Zalew M¶ciwojów
14.06 1     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew M¶ciwojów
14.06 16     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Zalew M¶ciwojów
14.06 2     łyska - Fulica atra   Zalew M¶ciwojów
14.06 8     potrzeszcz - Emberiza calandra   Zalew M¶ciwojów
14.06 2     słowik rdzawy - Luscinia megarhynchos   Zalew M¶ciwojów
14.06 1     bażant - Phasianus colchicus   Zalew M¶ciwojów
14.06 1     derkacz - Crex crex   Zalew M¶ciwojów
14.06 6     kos - Turdus merula   Zalew M¶ciwojów
14.06 2     ¶mieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew M¶ciwojów
14.06 2     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew M¶ciwojów
14.06 10     pliszka siwa - Motacilla alba   Zalew M¶ciwojów
14.06 2     szpak - Sturnus vulgaris   Zalew M¶ciwojów
14.06 4     potrzos - Emberiza schoeniclus   Zalew M¶ciwojów
14.06 3     kl±skawka - Saxicola rubicola   Zalew M¶ciwojów
14.06 12     dymówka - Hirundo rustica   Zalew M¶ciwojów
14.06 2     kuropatwa - Perdix perdix   Zalew M¶ciwojów
14.06 1     myszołów - Buteo buteo   Zalew M¶ciwojów
14.06 1     g±siorek - Lanius collurio   Zalew M¶ciwojów
14.06 2     bogatka - Parus major   Zalew M¶ciwojów
14.06 10     skowronek - Alauda arvensis   Zalew M¶ciwojów
14.06 3     pierwiosnek - Phylloscopus collybita   Zalew M¶ciwojów
14.06 26     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew M¶ciwojów
14.06 2     kulczyk - Serinus serinus   Zalew M¶ciwojów
14.06 3     pliszka żółta - Motacilla flava   Zalew M¶ciwojów
14.06 3     trzciniak - Acrocephalus arundinaceus   Zalew M¶ciwojów
05.06 2     krętogłów - Jynx torquilla   Jawor teren zabudowany
05.06 3     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Jawor teren zabudowany
05.06 1     zaganiacz - Hippolais icterina   Jawor teren zabudowany
05.06 2     pleszka - Phoenicurus phoenicurus   Jawor teren zabudowany
05.06 4     kos - Turdus merula   Jawor teren zabudowany
05.06 2     mazurek - Passer montanus   Jawor teren zabudowany
05.06 1     piegża - Sylvia curruca   Jawor teren zabudowany
04.06 1     krwawodziób - Tringa totanus   Zbiornik Małuszów
04.06 1     słowik rdzawy - Luscinia megarhynchos   Zbiornik Małuszów
04.06 1     g±siorek - Lanius collurio   Zbiornik Małuszów
04.06 3     piegża - Sylvia curruca   Zbiornik Małuszów
04.06 1     zaganiacz - Hippolais icterina   Zbiornik Małuszów
04.06 1     wilga - Oriolus oriolus   Zbiornik Małuszów
04.06 2     pierwiosnek - Phylloscopus collybita   Zbiornik Małuszów
04.06 2     kuropatwa - Perdix perdix   Zbiornik Małuszów
04.06 2     trzciniak - Acrocephalus arundinaceus   Zbiornik Małuszów
04.06 3     trzcinniczek - Acrocephalus scirpaceus   Zbiornik Małuszów
04.06 2     pliszka żółta - Motacilla flava   Zbiornik Małuszów
04.06 3     potrzos - Emberiza schoeniclus   Zbiornik Małuszów
04.06 12     dymówka - Hirundo rustica   Zbiornik Małuszów
04.06 28     szpak - Sturnus vulgaris   Zbiornik Małuszów
04.06 2     czajka - Vanellus vanellus   Zbiornik Małuszów

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bież±cym roku :    ..... 945     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilo¶ci, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  14.06.2018 2     błotniak ł±kowy - Circus pygargus   Zalew M¶ciwojów
  20.05.2018 1     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Jawor teren zabudowany
  21.05.2018 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Park Krajobrazowy Chełmy
  10.05.2018 1     derkacz - Crex crex   Zalew M¶ciwojów
  06.04.2018 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  30.03.2018 2     krzyżodziób ¶wierkowy - Loxia curvirostra   Park Krajobrazowy Chełmy
  04.03.2018 1     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew M¶ciwojów
  25.02.2018 1     dzięcioł ¶redni - Dendrocopos medius   Zalew Słup
  13.01.2018 74     czeczotka - Acanthis flammea   Jawor teren zabudowany
  12.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  11.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  06.01.2018 31     czeczotka - Acanthis flammea   Zalew M¶ciwojów
  06.01.2018 3     w±satka - Panurus biarmicus   Zalew M¶ciwojów
  25.12.2017 2     zięba - Fringilla coelebs   Zalew Jawornik
  25.12.2017 47     grubodziób - Coccothraustes coccothraustes   Zalew Jawornik
  12.11.2017 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  05.11.2017 8     czeczotka - Acanthis flammea   Zalew M¶ciwojów
  05.11.2017 28     czapla biała - Ardea alba   Zalew M¶ciwojów
  07.08.2017 1     dudek - Upupa epops   Zalew Słup
  30.07.2017 60     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
  30.07.2017 3     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcink±
  04.07.2017 3     rybitwa białoczelna - Sternula albifrons   Zalew Słup
  04.07.2017 67     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Zalew Słup
  11.05.2017 2     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
  19.04.2017 1     dzięcioł zielonosiwy - Picus canus   Zalew M¶ciwojów
  19.04.2017 2     dudek - Upupa epops   Zalew M¶ciwojów
  19.04.2017 1     b±k - Botaurus stellaris   Zalew M¶ciwojów
  19.04.2017 1     rybołów - Pandion haliaetus   Zalew M¶ciwojów
  16.04.2017 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  13.04.2017 2     samotnik - Tringa ochropus   Zalew Jawornik
  13.04.2017 3     łęczak - Tringa glareola   Zalew Jawornik
  12.04.2017 470     grzywacz - Columba palumbus   Park Krajobrazowy Chełmy
  09.04.2017 9     płaskonos - Anas clypeata   Zalew Słup
  08.04.2017 1     dudek - Upupa epops   Jawor teren zabudowany
  05.03.2017 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  07.01.2017 1     łabędĽ krzykliwy - Cygnus cygnus   Zalew Słup
  16.07.2016 1     ¶wierszczak - Locustella naevia   Zalew Jawornik
  20.05.2016 1     derkacz - Crex crex   Zalew Jawornik
  11.05.2016 1     trzmielojad - Pernis apivorus   Jawor teren zabudowany   Archiwum obserwacji:

   W 2017 roku zaobserwowano 137 gatunków
   W 2016 roku zaobserwowano 133 gatunki
   W 2015 roku zaobserwowano 141 gatunków
   W 2014 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2013 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2012 roku zaobserwowano 142 gatunki
   W 2011 roku zaobserwowano 139 gatunków
   W 2010 roku zaobserwowano 144 gatunki
   W 2009 roku zaobserwowano 145 gatunków
   W 2008 roku zaobserwowano 126 gatunków


ZDJĘCIA TYGODNIA

młoda Pustułka - Falco tinnunculusz centrummłody Kopciuszek - Phoenicurus ochrurosrekonwalenscentka Uszatka , sowa uszata - Asio otus


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwo¶ć i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyj±c w¶ród fruwaj±cych zwierz±t, często ich fascynuj±ce piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt