Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


¦l±skie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obr±czkarska ODRA


Akcja Bukówka


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza

           
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bież±cego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
14.04 90     grzywacz - Columba palumbus   Park Krajobrazowy Chełmy
14.04 1     myszołów - Buteo buteo   Zalew Jawornik
14.04 3     kruk - Corvus corax   Zalew Jawornik
14.04 4     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew M¶ciwojów
14.04 11     makol±gwa - Linaria cannabina   Zalew M¶ciwojów
14.04 10     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew M¶ciwojów
14.04 3     potrzos - Emberiza schoeniclus   Zalew M¶ciwojów
14.04 18     łabędĽ niemy - Cygnus olor   Zalew M¶ciwojów
14.04 2     bażant - Phasianus colchicus   Zalew M¶ciwojów
14.04 30     skowronek - Alauda arvensis   Zalew M¶ciwojów
14.04 2     potrzeszcz - Emberiza calandra   Zalew M¶ciwojów
14.04 4     czajka - Vanellus vanellus   Zalew M¶ciwojów
14.04 2     pliszka siwa - Motacilla alba   Zalew M¶ciwojów
14.04 1     ¶piewak - Turdus philomelos   Zalew M¶ciwojów
14.04 2     perkoz rdzawoszyi - Podiceps grisegena   Zbiornik Małuszów
14.04 7     mazurek - Passer montanus   Zbiornik Małuszów
14.04 4     trznadel - Emberiza citrinella   Zbiornik Małuszów
14.04 5     pierwiosnek - Phylloscopus collybita   Zbiornik Małuszów
14.04 6     dymówka - Hirundo rustica   Zbiornik Małuszów
14.04 1     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zbiornik Małuszów
14.04 20     szpak - Sturnus vulgaris   Zbiornik Małuszów
14.04 1     kokoszka - Gallinula chloropus   Zbiornik Małuszów
14.04 3     łyska - Fulica atra   Zbiornik Małuszów
14.04 10     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zbiornik Małuszów
14.04 4     kowalik - Sitta europaea   Zbiornik Małuszów
14.04 6     kapturka - Sylvia atricapilla   Zbiornik Małuszów
14.04 12     ¶mieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zbiornik Małuszów
14.04 5     pliszka siwa - Motacilla alba   Zbiornik Małuszów
14.04 1     czajka - Vanellus vanellus   Jawor teren zabudowany
14.04 6     makol±gwa - Linaria cannabina   Jawor teren zabudowany
08.04 1     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew M¶ciwojów
08.04 1     czapla biała - Ardea alba   Zalew M¶ciwojów
08.04 1     wodnik - Rallus aquaticus   Zalew M¶ciwojów
08.04 2     żuraw - Grus grus   Zalew M¶ciwojów
08.04 4     remiz - Remiz pendulinus   Zalew M¶ciwojów
08.04 3     dymówka - Hirundo rustica   Zalew M¶ciwojów
08.04 2     bażant - Phasianus colchicus   Zalew M¶ciwojów
08.04 5     potrzos - Emberiza schoeniclus   Zalew M¶ciwojów
08.04 4     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew M¶ciwojów
08.04 50     skowronek - Alauda arvensis   Zalew M¶ciwojów
08.04 5     potrzeszcz - Emberiza calandra   Zalew M¶ciwojów
08.04 10     łabędĽ niemy - Cygnus olor   Zalew M¶ciwojów
11.04 1     piegża - Sylvia curruca   Jawor teren zabudowany
11.04 2     bocian biały - Ciconia ciconia   Teren między Piotrowicami - Męcink±
06.04 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Jawor teren zabudowany
06.04 3     pliszka siwa - Motacilla alba   Zalew Jawornik
06.04 5     dymówka - Hirundo rustica   Zalew Jawornik
06.04 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
03.04 2     łabędĽ niemy - Cygnus olor   Zalew Jawornik
03.04 3     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Zalew Jawornik

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bież±cym roku :    ..... 657     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilo¶ci, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  06.04.2018 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  30.03.2018 2     krzyżodziób ¶wierkowy - Loxia curvirostra   Park Krajobrazowy Chełmy
  04.03.2018 1     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew M¶ciwojów
  25.02.2018 1     dzięcioł ¶redni - Dendrocopos medius   Zalew Słup
  13.01.2018 74     czeczotka - Acanthis flammea   Jawor teren zabudowany
  12.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  11.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  06.01.2018 31     czeczotka - Acanthis flammea   Zalew M¶ciwojów
  06.01.2018 3     w±satka - Panurus biarmicus   Zalew M¶ciwojów
  25.12.2017 2     zięba - Fringilla coelebs   Zalew Jawornik
  25.12.2017 47     grubodziób - Coccothraustes coccothraustes   Zalew Jawornik
  12.11.2017 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  05.11.2017 8     czeczotka - Acanthis flammea   Zalew M¶ciwojów
  05.11.2017 28     czapla biała - Ardea alba   Zalew M¶ciwojów
  07.08.2017 1     dudek - Upupa epops   Zalew Słup
  30.07.2017 60     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
  30.07.2017 3     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcink±
  04.07.2017 3     rybitwa białoczelna - Sternula albifrons   Zalew Słup
  04.07.2017 67     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Zalew Słup
  11.05.2017 2     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
  19.04.2017 1     dzięcioł zielonosiwy - Picus canus   Zalew M¶ciwojów
  19.04.2017 2     dudek - Upupa epops   Zalew M¶ciwojów
  19.04.2017 1     b±k - Botaurus stellaris   Zalew M¶ciwojów
  19.04.2017 1     rybołów - Pandion haliaetus   Zalew M¶ciwojów
  16.04.2017 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  13.04.2017 2     samotnik - Tringa ochropus   Zalew Jawornik
  13.04.2017 3     łęczak - Tringa glareola   Zalew Jawornik
  12.04.2017 470     grzywacz - Columba palumbus   Park Krajobrazowy Chełmy
  09.04.2017 9     płaskonos - Anas clypeata   Zalew Słup
  08.04.2017 1     dudek - Upupa epops   Jawor teren zabudowany
  05.03.2017 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  07.01.2017 1     łabędĽ krzykliwy - Cygnus cygnus   Zalew Słup
  16.07.2016 1     ¶wierszczak - Locustella naevia   Zalew Jawornik
  20.05.2016 1     derkacz - Crex crex   Zalew Jawornik
  11.05.2016 1     trzmielojad - Pernis apivorus   Jawor teren zabudowany
  15.05.2016 1     błotniak ł±kowy - Circus pygargus   Zalew Słup
  07.05.2016 1     dzięcioł zielonosiwy - Picus canus   Zalew M¶ciwojów
  09.04.2016 2     oknówka - Delichon urbicum   Zalew M¶ciwojów
  06.04.2016 1     błotniak ł±kowy - Circus pygargus   Zalew Jawornik   Archiwum obserwacji:

   W 2017 roku zaobserwowano 137 gatunków
   W 2016 roku zaobserwowano 133 gatunki
   W 2015 roku zaobserwowano 141 gatunków
   W 2014 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2013 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2012 roku zaobserwowano 142 gatunki
   W 2011 roku zaobserwowano 139 gatunków
   W 2010 roku zaobserwowano 144 gatunki
   W 2009 roku zaobserwowano 145 gatunków
   W 2008 roku zaobserwowano 126 gatunków


ZDJĘCIA TYGODNIA

Błotniak stawowy - Circus aeruginosusKrogulec - Accipiter nisusPliszka siwa - Motacilla alba


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwo¶ć i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyj±c w¶ród fruwaj±cych zwierz±t, często ich fascynuj±ce piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt