Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza

           
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
16.01 1     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
13.01 1     bażant - Phasianus colchicus   Zalew Mściwojów
13.01 120     wróbel - Passer domesticus   Zalew Mściwojów
13.01 1     kos - Turdus merula   Zalew Mściwojów
13.01 90     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew Mściwojów
13.01 110     potrzeszcz - Emberiza calandra   Zalew Mściwojów
13.01 2     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Mściwojów
13.01 1     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Mściwojów
13.01 3     gęś zbożowa - Anser fabalis   Zalew Mściwojów
13.01 1     potrzos - Emberiza schoeniclus   Zalew Mściwojów
13.01 29     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Mściwojów
13.01 100     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Mściwojów
13.01 2     myszołów - Buteo buteo   Zalew Mściwojów
12.01 1     kruk - Corvus corax   Zalew Słup
12.01 1     myszołów - Buteo buteo   Zalew Słup
12.01 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
12.01 2000     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
12.01 3     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
12.01 2     czapla biała - Ardea alba   Zalew Słup
12.01 3     cyraneczka - Anas crecca   Zalew Słup
12.01 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
12.01 70     głowienka - Aythya ferina   Zalew Słup
12.01 7     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
12.01 1     sroka - Pica pica   Zalew Słup
12.01 3     gil - Pyrrhula pyrrhula   Zalew Słup
12.01 9     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
12.01 20     czernica - Aythya fuligula   Zalew Słup
12.01 2     bogatka - Parus major   Zalew Słup
12.01 10     modraszka - Cyanistes caeruleus   Zalew Słup
12.01 31     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Słup
12.01 2     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
12.01 3     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Słup
12.01 4     gągoł - Bucephala clangula   Zalew Słup
12.01 24     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
12.01 1     kos - Turdus merula   Zalew Słup
12.01 24     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Jawornik
12.01 1     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Zalew Jawornik
12.01 1     kruk - Corvus corax   Zalew Jawornik
12.01 2     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Jawornik
12.01 7     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Jawornik
12.01 200     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Jawornik
01.01 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Zalew Jawornik
01.01 21     sierpówka - Streptopelia decaocto   Zalew Jawornik
01.01 4     kos - Turdus merula   Zalew Jawornik
01.01 2     bogatka - Parus major   Zalew Jawornik
01.01 2     modraszka - Cyanistes caeruleus   Zalew Jawornik
01.01 4     zięba - Fringilla coelebs   Zalew Jawornik
01.01 25     mazurek - Passer montanus   Zalew Jawornik
01.01 3     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Jawornik
01.01 300     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Jawornik

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 53     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  12.01.2019 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  12.01.2019 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  25.11.2018 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  25.11.2018 2     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  25.11.2018 14     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  20.11.2018 120     sroka - Pica pica   Jawor teren zabudowany
  16.11.2018 3     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  16.11.2018 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  15.11.2018 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  30.10.2018 1     słonka - Scolopax rusticola   Park Krajobrazowy Chełmy
  19.09.2018 5     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
  17.08.2018 1     ostrygojad - Haematopus ostralegus   Zalew Słup
  13.08.2018 15     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Słup
  12.08.2018 1     ostrygojad - Haematopus ostralegus   Zalew Słup
  23.07.2018 9     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  22.07.2018 1     siniak - Columba oenas   Park Krajobrazowy Chełmy
  20.07.2018 9     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  20.07.2018 1     kszyk - Gallinago gallinago   Zalew Słup
  15.07.2018 3     kania ruda - Milvus milvus   Park Krajobrazowy Chełmy
  09.07.2018 2     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  21.06.2018 3     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  14.06.2018 2     błotniak łąkowy - Circus pygargus   Zalew Mściwojów
  20.05.2018 1     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Jawor teren zabudowany
  21.05.2018 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Park Krajobrazowy Chełmy
  10.05.2018 1     derkacz - Crex crex   Zalew Mściwojów
  06.04.2018 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  30.03.2018 2     krzyżodziób świerkowy - Loxia curvirostra   Park Krajobrazowy Chełmy
  04.03.2018 1     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Mściwojów
  25.02.2018 1     dzięcioł średni - Dendrocopos medius   Zalew Słup
  13.01.2018 74     czeczotka - Acanthis flammea   Jawor teren zabudowany
  12.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  11.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  06.01.2018 31     czeczotka - Acanthis flammea   Zalew Mściwojów
  06.01.2018 3     wąsatka - Panurus biarmicus   Zalew Mściwojów
  25.12.2017 2     zięba - Fringilla coelebs   Zalew Jawornik
  25.12.2017 47     grubodziób - Coccothraustes coccothraustes   Zalew Jawornik
  12.11.2017 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  05.11.2017 8     czeczotka - Acanthis flammea   Zalew Mściwojów
  05.11.2017 28     czapla biała - Ardea alba   Zalew Mściwojów   Archiwum obserwacji:

   W 2017 roku zaobserwowano 137 gatunków
   W 2016 roku zaobserwowano 133 gatunki
   W 2015 roku zaobserwowano 141 gatunków
   W 2014 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2013 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2012 roku zaobserwowano 142 gatunki
   W 2011 roku zaobserwowano 139 gatunków
   W 2010 roku zaobserwowano 144 gatunki
   W 2009 roku zaobserwowano 145 gatunków
   W 2008 roku zaobserwowano 126 gatunków


ZDJĘCIA TYGODNIA

Jemiołuszka - Bombycilla garrulusGrubodziób -Coccothraustes coccothraustesBażant - Phasianus colchicus


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt