Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza
           
Liczba gatunków zaobserwowanych w latach
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
27 11 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
27 11 3     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
20 11 3     markaczka - Melanitta nigra   Zalew Słup
20 11 2     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Jawornik
20 11 1     sójka - Garrulus glandarius   Zalew Jawornik
20 11 3     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Jawornik
20 11 3     modraszka - Cyanistes caeruleus   Zalew Jawornik
20 11 5     bogatka - Parus major   Zalew Jawornik
20 11 17     sroka - Pica pica   Zalew Jawornik
20 11 80     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Jawornik
20 11 1     mewa siwa - Larus canus   Zalew Jawornik
20 11 1     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Jawornik
20 11 52     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Jawornik
20 11 2     myszołów - Buteo buteo   Zalew Jawornik
20 11 1     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew Jawornik
20 11 1     myszołów - Buteo buteo   Teren między Piotrowicami - Męcinką
20 11 1     sierpówka - Streptopelia decaocto   Teren między Piotrowicami - Męcinką
20 11 1     sójka - Garrulus glandarius   Zalew Słup
20 11 1     gągoł - Bucephala clangula   Zalew Słup
20 11 3     gil - Pyrrhula pyrrhula   Zalew Słup
20 11 4     modraszka - Cyanistes caeruleus   Zalew Słup
20 11 7     bogatka - Parus major   Zalew Słup
20 11 5     śmieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew Słup
20 11 10     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Słup
20 11 11     szczygieł - Carduelis carduelis   Zalew Słup
20 11 22     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
20 11 500     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
20 11 2     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
20 11 4     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
20 11 7     czapla biała - Ardea alba   Zalew Słup
20 11 55     kwiczoł - Turdus pilaris   Zalew Słup
20 11 3     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew Słup
20 11 120     czernica - Aythya fuligula   Zalew Słup
20 11 4     kos - Turdus merula   Zalew Słup
20 11 1     zięba - Fringilla coelebs   Zalew Słup
20 11 1     krogulec - Accipiter nisus   Zalew Słup
16 11 1     płaskonos - Spatula clypeata   Zalew Słup
16 11 1     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew Słup
16 11 1     kos - Turdus merula   Zalew Słup
16 11 2     krakwa - Mareca strepera   Zalew Słup
16 11 6     śmieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew Słup
16 11 8     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Słup
16 11 32     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
16 11 2     gągoł - Bucephala clangula   Zalew Słup
16 11 62     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
16 11 32     czernica - Aythya fuligula   Zalew Słup
16 11 1000     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
16 11 2     czapla biała - Ardea alba   Zalew Słup
16 11 2     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
16 11 6     świstun - Mareca penelope   Zalew Słup

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 1296     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  27 11 2021 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  27 11 2021 3     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  20 11 2021 3     markaczka - Melanitta nigra   Zalew Słup
  10 10 2021 3     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Słup
  23 08 2021 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Jawor teren zabudowany
  20 06 2021 2     pleszka - Phoenicurus phoenicurus   Jawor teren zabudowany
  10 06 2021 1     łozówka - Acrocephalus palustris   Zalew Mściwojów
  20 04 2021 1     rybołów - Pandion haliaetus   Zalew Słup
  19 04 2021 1     kokoszka - Gallinula chloropus   Zalew Jawornik
  05 04 2021 3     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  08 03 2021 3     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  08 03 2021 3     świstun - Mareca penelope   Zalew Jawornik
  06 03 2021 1     rożeniec - Anas acuta   Zalew Słup
  06 03 2021 1     ohar - Tadorna tadorna   Zalew Słup
  03 03 2021 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  26 02 2021 1     hełmiatka - Netta rufina   Zalew Jawornik
  25 02 2021 1     hełmiatka - Netta rufina   Zalew Jawornik
  24 02 2021 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  24 02 2021 1     hełmiatka - Netta rufina   Zalew Jawornik
  02 02 2021 2     krogulec - Accipiter nisus   Jawor teren zabudowany
  29 01 2021 2     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
  20 01 2021 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  17 01 2021 1     rożeniec - Anas acuta   Zalew Mściwojów
  16 01 2021 350     skowronek - Alauda arvensis   Zalew Mściwojów
  03 01 2021 200     kormoran - Phalacrocorax carbo   Zalew Słup
  01 01 2021 1     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  14 12 2020 2     nur rdzawoszyi - Gavia stellata   Zalew Słup
  14 12 2020 7     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  03 12 2020 2     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  02 12 2020 4     perkoz rogaty - Podiceps auritus   Zalew Słup
  13 10 2020 1     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Jawornik
  03 10 2020 14     kormoran - Phalacrocorax carbo   Park Krajobrazowy Chełmy
  22 09 2020 1     mewa żółtonoga - Larus fuscus   Zalew Jawornik
  20 09 2020 2     białorzytka - Oenanthe oenanthe   Park Krajobrazowy Chełmy
  04 07 2020 1     błotniak łąkowy - Circus pygargus   Park Krajobrazowy Chełmy
  14 08 2020 39     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Słup
  14 08 2020 41     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
  14 08 2020 36     czapla biała - Ardea alba   Zalew Słup
  14 08 2020 5     żołna - Merops apiaster   Zalew Mściwojów


ZDJĘCIA TYGODNIA

Kląskawka - Saxicola rubicolaGąsiorek - Lanius collurio


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt