Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


¦l±skie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obr±czkarska ODRA


Akcja Bukówka


Mazowiecko-¦więtokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza

           
Liczba gatunków zaobserwowanych w latach
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bież±cego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
20.01 11     gil - Pyrrhula pyrrhula   Zalew Słup
20.01 1     srokosz - Lanius excubitor   Zalew Słup
20.01 220     kwiczoł - Turdus pilaris   Zalew Słup
20.01 1     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
20.01 7     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
20.01 10     czapla biała - Ardea alba   Zalew Słup
20.01 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
17.01 60     gę¶ tundrowa - Anser serrirostris   Zalew M¶ciwojów
17.01 4     g±goł - Bucephala clangula   Zalew M¶ciwojów
17.01 4     ¶wistun - Mareca penelope   Zalew M¶ciwojów
17.01 13     cyraneczka - Anas crecca   Zalew M¶ciwojów
17.01 1     rożeniec - Anas acuta   Zalew M¶ciwojów
17.01 34     łyska - Fulica atra   Zalew M¶ciwojów
17.01 1     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew M¶ciwojów
17.01 1     potrzos - Emberiza schoeniclus   Zalew M¶ciwojów
17.01 23     kwiczoł - Turdus pilaris   Zalew M¶ciwojów
17.01 2     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew M¶ciwojów
17.01 4     kos - Turdus merula   Zalew M¶ciwojów
17.01 250     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew M¶ciwojów
17.01 1     sierpówka - Streptopelia decaocto   Zalew M¶ciwojów
17.01 29     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew M¶ciwojów
17.01 67     łabędĽ niemy - Cygnus olor   Zalew M¶ciwojów
17.01 7     myszołów - Buteo buteo   Zalew M¶ciwojów
16.01 12     sierpówka - Streptopelia decaocto   Zalew M¶ciwojów
16.01 1     kwiczoł - Turdus pilaris   Zalew M¶ciwojów
16.01 2     myszołów - Buteo buteo   Zalew M¶ciwojów
16.01 1     g±goł - Bucephala clangula   Zalew M¶ciwojów
16.01 2     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew M¶ciwojów
16.01 9     nurogę¶ - Mergus merganser   Zalew M¶ciwojów
16.01 15     łabędĽ niemy - Cygnus olor   Zalew M¶ciwojów
16.01 400     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew M¶ciwojów
16.01 1     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew M¶ciwojów
16.01 80     wróbel - Passer domesticus   Zalew M¶ciwojów
16.01 100     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew M¶ciwojów
16.01 3     ¶nieguła - Plectrophenax nivalis   Zalew M¶ciwojów
16.01 350     skowronek - Alauda arvensis   Zalew M¶ciwojów
15.01 23     gil - Pyrrhula pyrrhula   Zalew Słup
15.01 1     bażant - Phasianus colchicus   Zalew Słup
15.01 11     dzwoniec - Chloris chloris   Zalew Słup
15.01 3     bogatka - Parus major   Zalew Słup
15.01 1     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Zalew Słup
15.01 2     grubodziób - Coccothraustes coccothraustes   Zalew Słup
15.01 2     sójka - Garrulus glandarius   Zalew Słup
15.01 120     wróbel - Passer domesticus   Zalew Słup
15.01 8     kwiczoł - Turdus pilaris   Zalew Słup
15.01 1     sierpówka - Streptopelia decaocto   Zalew Słup
15.01 25     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew Słup
15.01 2     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Zalew Słup
15.01 4     myszołów - Buteo buteo   Zalew Słup
15.01 2     strzyżyk - Troglodytes troglodytes   Zalew Słup

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bież±cym roku :    ..... 150     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilo¶ci, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  20.01.2021 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  17.01.2021 1     rożeniec - Anas acuta   Zalew M¶ciwojów
  16.01.2021 350     skowronek - Alauda arvensis   Zalew M¶ciwojów
  03.01.2021 200     kormoran - Phalacrocorax carbo   Zalew Słup
  01.01.2021 1     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Teren między Piotrowicami - Męcink±
  14.12.2020 2     nur rdzawoszyi - Gavia stellata   Zalew Słup
  14.12.2020 7     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  03.12.2020 2     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  02.12.2020 4     perkoz rogaty - Podiceps auritus   Zalew Słup
  13.10.2020 1     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Jawornik
  03.10.2020 14     kormoran - Phalacrocorax carbo   Park Krajobrazowy Chełmy
  22.09.2020 1     mewa żółtonoga - Larus fuscus   Zalew Jawornik
  20.09.2020 2     białorzytka - Oenanthe oenanthe   Park Krajobrazowy Chełmy
  04.07.2020 1     błotniak ł±kowy - Circus pygargus   Park Krajobrazowy Chełmy
  14.08.2020 39     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Słup
  14.08.2020 41     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
  14.08.2020 36     czapla biała - Ardea alba   Zalew Słup
  14.08.2020 5     żołna - Merops apiaster   Zalew M¶ciwojów
  30.07.2020 9     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  12.07.2020 1     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcink±
  06.07.2020 6     bocian biały - Ciconia ciconia   Teren między Piotrowicami - Męcink±
  17.06.2020 9     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
  11.06.2020 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Zalew Słup
  11.06.2020 1     jastrz±b - Accipiter gentilis   Park Krajobrazowy Chełmy
  28.05.2020 1     kania czarna - Milvus migrans   Zalew Słup
  28.05.2020 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Słup
  28.04.2020 2     trzciniak - Acrocephalus arundinaceus   Zalew Jawornik
  24.04.2020 1     b±k - Botaurus stellaris   Zalew M¶ciwojów
  23.04.2020 1     kulik mniejszy - Numenius phaeopus   Zalew Słup
  23.04.2020 2     cyranka - Spatula querquedula   Zalew Słup
  22.04.2020 1     krętogłów - Jynx torquilla   Jawor teren zabudowany
  20.04.2020 28     płaskonos - Spatula clypeata   Zalew Słup
  20.04.2020 23     gęgawa - Anser anser   Zalew Słup
  20.04.2020 3     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Słup
  05.04.2020 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Jawor teren zabudowany
  22.03.2020 5     kl±skawka - Saxicola rubicola   Zalew Słup
  07.03.2020 18     żuraw - Grus grus   Zalew Słup
  01.03.2020 15     żuraw - Grus grus   Park Krajobrazowy Chełmy
  12.01.2020 1     markaczka - Melanitta nigra   Zalew Słup


ZDJĘCIA TYGODNIA

Raniuszek - Aegithalos caudatusJemiołuszka - Bombycilla garrulusGrubodziób -Coccothraustes coccothraustes


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwo¶ć i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyj±c w¶ród fruwaj±cych zwierz±t, często ich fascynuj±ce piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt