Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza

           
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
14.05 4     nurogęś - Mergus merganser   Jawor teren zabudowany
14.05 2     piegża - Sylvia curruca   Jawor teren zabudowany
14.05 1     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Jawor teren zabudowany
14.05 2     makolągwa - Linaria cannabina   Jawor teren zabudowany
14.05 1     kowalik - Sitta europaea   Jawor teren zabudowany
14.05 10     dzwoniec - Chloris chloris   Jawor teren zabudowany
14.05 1     nurogęś - Mergus merganser   Jawor teren zabudowany
14.05 3     słowik rdzawy - Luscinia megarhynchos   Jawor teren zabudowany
14.05 4     kulczyk - Serinus serinus   Jawor teren zabudowany
14.05 1     wilga - Oriolus oriolus   Jawor teren zabudowany
14.05 2     śpiewak - Turdus philomelos   Jawor teren zabudowany
14.05 1     krętogłów - Jynx torquilla   Jawor teren zabudowany
14.05 3     zaganiacz - Hippolais icterina   Jawor teren zabudowany
10.05 2     błotniak łąkowy - Circus pygargus   Zalew Mściwojów
10.05 6     nurogęś - Mergus merganser   Jawor teren zabudowany
09.05 2     pustułka - Falco tinnunculus   Jawor teren zabudowany
10.05 1     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
10.05 1     świerszczak - Locustella naevia   Jawor teren zabudowany
10.05 1     wilga - Oriolus oriolus   Jawor teren zabudowany
10.05 2     cierniówka - Sylvia communis   Jawor teren zabudowany
10.05 3     krętogłów - Jynx torquilla   Jawor teren zabudowany
10.05 1     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Jawor teren zabudowany
10.05 1     kowalik - Sitta europaea   Jawor teren zabudowany
10.05 1     kukułka - Cuculus canorus   Zalew Jawornik
10.05 1     krętogłów - Jynx torquilla   Zalew Jawornik
09.05 10     grzywacz - Columba palumbus   Jawor teren zabudowany
09.05 1     krętogłów - Jynx torquilla   Jawor teren zabudowany
09.05 1     pleszka - Phoenicurus phoenicurus   Jawor teren zabudowany
08.05 1     modraszka - Cyanistes caeruleus   Jawor teren zabudowany
08.05 1     jerzyk - Apus apus   Jawor teren zabudowany
08.05 1     pustułka - Falco tinnunculus   Jawor teren zabudowany
08.05 1     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
08.05 2     pleszka - Phoenicurus phoenicurus   Jawor teren zabudowany
04.05 1     krętogłów - Jynx torquilla   Jawor teren zabudowany
04.05 1     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Słup
04.05 1     trzciniak - Acrocephalus arundinaceus   Zalew Słup
04.05 1     raniuszek - Aegithalos caudatus   Zalew Słup
04.05 1     kukułka - Cuculus canorus   Zalew Słup
04.05 6     krakwa - Mareca strepera   Zalew Słup
04.05 2     czernica - Aythya fuligula   Zalew Słup
04.05 3     rybitwa czarna - Chlidonias niger   Zalew Słup
04.05 1     płaskonos - Spatula clypeata   Zalew Słup
04.05 1     zaganiacz - Hippolais icterina   Zalew Słup
04.05 5     słowik rdzawy - Luscinia megarhynchos   Zalew Słup
04.05 1     krętogłów - Jynx torquilla   Zalew Słup
04.05 3     cierniówka - Sylvia communis   Zalew Słup
04.05 1     wilga - Oriolus oriolus   Zalew Słup
04.05 400     oknówka - Delichon urbicum   Zalew Słup
04.05 100     jerzyk - Apus apus   Zalew Słup
04.05 2000     dymówka - Hirundo rustica   Zalew Słup

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 731     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  03.05.2019 1     brodziec piskliwy - Actitis hypoleucos   Zalew Jawornik
  26.04.2019 1     dzięcioł zielonosiwy - Picus canus   Park Krajobrazowy Chełmy
  06.04.2019 2     wodnik - Rallus aquaticus   Zalew Słup
  06.04.2019 1     cyranka - Spatula querquedula   Zalew Słup
  06.04.2019 4     gęgawa - Anser anser   Zalew Słup
  01.02.2019 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  01.02.2019 1     krogulec - Accipiter nisus   Zalew Słup
  12.01.2019 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  12.01.2019 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  25.11.2018 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  25.11.2018 2     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  25.11.2018 14     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  20.11.2018 120     sroka - Pica pica   Jawor teren zabudowany
  16.11.2018 3     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  16.11.2018 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  15.11.2018 1     sterniczka jamajska - Oxyura jamaicensis   Zalew Słup
  30.10.2018 1     słonka - Scolopax rusticola   Park Krajobrazowy Chełmy
  19.09.2018 5     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
  17.08.2018 1     ostrygojad - Haematopus ostralegus   Zalew Słup
  13.08.2018 15     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Słup
  12.08.2018 1     ostrygojad - Haematopus ostralegus   Zalew Słup
  23.07.2018 9     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  22.07.2018 1     siniak - Columba oenas   Park Krajobrazowy Chełmy
  20.07.2018 9     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  20.07.2018 1     kszyk - Gallinago gallinago   Zalew Słup
  15.07.2018 3     kania ruda - Milvus milvus   Park Krajobrazowy Chełmy
  09.07.2018 2     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  21.06.2018 3     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  14.06.2018 2     błotniak łąkowy - Circus pygargus   Zalew Mściwojów
  20.05.2018 1     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Jawor teren zabudowany
  21.05.2018 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Park Krajobrazowy Chełmy
  10.05.2018 1     derkacz - Crex crex   Zalew Mściwojów
  06.04.2018 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  30.03.2018 2     krzyżodziób świerkowy - Loxia curvirostra   Park Krajobrazowy Chełmy
  04.03.2018 1     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Mściwojów
  25.02.2018 1     dzięcioł średni - Dendrocopos medius   Zalew Słup
  13.01.2018 74     czeczotka - Acanthis flammea   Jawor teren zabudowany
  12.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  11.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup   Archiwum obserwacji:

   W 2018 roku zaobserwowano 146 gatunków
   W 2017 roku zaobserwowano 137 gatunków
   W 2016 roku zaobserwowano 133 gatunki
   W 2015 roku zaobserwowano 141 gatunków
   W 2014 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2013 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2012 roku zaobserwowano 142 gatunki
   W 2011 roku zaobserwowano 139 gatunków
   W 2010 roku zaobserwowano 144 gatunki
   W 2009 roku zaobserwowano 145 gatunków
   W 2008 roku zaobserwowano 126 gatunków


ZDJĘCIA TYGODNIA

Krogulec - Accipiter nisusMyszołów - Buteo buteomłoda Pustułka - Falco tinnunculus


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt