Gniazda bocianieEdukacja

Rozpoznawanie


Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Kartoteka Gniazd i Lęgów


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


CLANGA


Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


Rzeczpospolita Ptasia


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -
           
Liczba gatunków zaobserwowanych w latach
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
29 09 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Jawor teren zabudowany
28 09 6     raniuszek - Aegithalos caudatus   Jawor teren zabudowany
28 09 3     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Jawor teren zabudowany
28 09 2     puszczyk - Strix aluco   Jawor teren zabudowany
26 09 2     kos - Turdus merula   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 2     sosnówka - Periparus ater   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 2     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 3     sikora uboga - Poecile palustris   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 6     modraszka - Cyanistes caeruleus   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 7     bogatka - Parus major   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 3     grubodziób - Coccothraustes coccothraustes   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 3     gil - Pyrrhula pyrrhula   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 15     raniuszek - Aegithalos caudatus   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 4     sójka - Garrulus glandarius   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 5     kowalik - Sitta europaea   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 4     pierwiosnek - Phylloscopus collybita   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 2     dzięcioł średni - Dendrocoptes medius   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 10     mysikrólik - Regulus regulus   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 2     pełzacz leśny - Certhia familiaris   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 4     kruk - Corvus corax   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 2     dzięcioł czarny - Dryocopus martius   Park Krajobrazowy Chełmy
26 09 6     myszołów - Buteo buteo   Park Krajobrazowy Chełmy
19 09 1     zimorodek - Alcedo atthis   Jawor teren zabudowany
12 09 32     kruk - Corvus corax   Park Krajobrazowy Chełmy
12 09 3     kania ruda - Milvus milvus   Park Krajobrazowy Chełmy
12 09 32     gawron - Corvus frugilegus   Park Krajobrazowy Chełmy
31 08 1     kania ruda - Milvus milvus   Zalew Mściwojów
31 08 50     żołna - Merops apiaster   Jawor teren zabudowany
30 08 4     myszołów - Buteo buteo   Park Krajobrazowy Chełmy
30 08 2     kania ruda - Milvus milvus   Park Krajobrazowy Chełmy
30 08 28     pliszka siwa - Motacilla alba   Park Krajobrazowy Chełmy
30 08 2     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew Jawornik
30 08 1     gąsiorek - Lanius collurio   Zalew Jawornik
30 08 1     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Jawornik
30 08 3     myszołów - Buteo buteo   Zalew Jawornik
30 08 3     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew Jawornik
30 08 65     grzywacz - Columba palumbus   Zalew Jawornik
30 08 25     oknówka - Delichon urbicum   Zalew Jawornik
30 08 1     brodziec piskliwy - Actitis hypoleucos   Zalew Jawornik
30 08 1     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Jawornik
30 08 30     dymówka - Hirundo rustica   Zalew Jawornik
27 08 3     rybitwa czarna - Chlidonias niger   Zalew Słup
28 08 19     żołna - Merops apiaster   Jawor teren zabudowany
27 08 5     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
27 08 1     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Słup
25 08 3     pierwiosnek - Phylloscopus collybita   Park Krajobrazowy Chełmy
25 08 2     kania ruda - Milvus milvus   Park Krajobrazowy Chełmy
25 08 3     myszołów - Buteo buteo   Park Krajobrazowy Chełmy
25 08 2     grubodziób - Coccothraustes coccothraustes   Park Krajobrazowy Chełmy
25 08 1     gil - Pyrrhula pyrrhula   Park Krajobrazowy Chełmy

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 1108     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  12 09 2023 32     kruk - Corvus corax   Park Krajobrazowy Chełmy
  12 09 2023 32     gawron - Corvus frugilegus   Park Krajobrazowy Chełmy
  31 08 2023 50     żołna - Merops apiaster   Jawor teren zabudowany
  28 08 2023 19     żołna - Merops apiaster   Jawor teren zabudowany
  16 08 2023 42     bocian biały - Ciconia ciconia   Jawor teren zabudowany
  28 05 2023 4     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  23 05 2023 2     łozówka - Acrocephalus palustris   Zalew Słup
  14 05 2023 19     rybitwa czarna - Chlidonias niger   Zalew Słup
  26 03 2023 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  12 03 2023 15     gęgawa - Anser anser   Zalew Mściwojów
  12 03 2023 1     łabędź krzykliwy - Cygnus cygnus   Zalew Mściwojów
  08 02 2023 3     perkoz rogaty - Podiceps auritus   Zalew Słup
  08 02 2023 6     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
  29 01 2023 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  29 01 2023 14     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  13 01 2023 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  13 01 2023 6     potrzos - Emberiza schoeniclus   Zalew Mściwojów
  12 01 2023 32     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  08 01 2023 1     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
  06 01 2023 2     świergotek łąkowy - Anthus pratensis   Jawor teren zabudowany
  01 01 2023 9     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Jawornik
  27 12 2022 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Mściwojów
  09 12 2022 400     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
  09 12 2022 6     nur rdzawoszyi - Gavia stellata   Zalew Słup
  09 12 2022 32     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  27 11 2022 70     mewa siwa - Larus canus   Zalew Jawornik
  20 11 2022 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  20 11 2022 2     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  20 11 2022 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  06 11 2022 4     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  06 11 2022 1800     czajka - Vanellus vanellus   Zalew Słup
  26 10 2022 4     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  21 10 2022 1     kokoszka - Gallinula chloropus   Zalew Jawornik
  31 10 2022 1     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Mściwojów
  30 10 2022 124     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Mściwojów
  30 10 2022 2     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Mściwojów
  18 09 2022 1     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Mściwojów
  28 07 2022 4     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  24 07 2022 42     raniuszek - Aegithalos caudatus   Zalew Słup


ZDJĘCIA TYGODNIA

Krogulec - Accipiter nisusOknówka - Delichon urbicum


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówRyszard Danielecki