Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


¦l±skie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obr±czkarska ODRA


Akcja Bukówka


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza

           
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bież±cego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
16.03 100     ¶mieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew Słup
16.03 4     nurogę¶ - Mergus merganser   Zalew Słup
16.03 1     g±goł - Bucephala clangula   Zalew Słup
16.03 3     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
16.03 24     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
16.03 1     rudzik - Erithacus rubecula   Zalew Słup
16.03 50     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
16.03 3     kos - Turdus merula   Zalew Słup
16.03 2     strzyżyk - Troglodytes troglodytes   Zalew Słup
14.03 1     grzywacz - Columba palumbus   Jawor teren zabudowany
12.03 1     ¶piewak - Turdus philomelos   Jawor teren zabudowany
11.03 1     pliszka siwa - Motacilla alba   Zalew M¶ciwojów
11.03 2     żuraw - Grus grus   Zalew M¶ciwojów
11.03 6     kowalik - Sitta europaea   Zalew M¶ciwojów
11.03 12     modraszka - Cyanistes caeruleus   Zalew M¶ciwojów
11.03 6     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Zalew M¶ciwojów
11.03 6     kos - Turdus merula   Zalew M¶ciwojów
11.03 24     bogatka - Parus major   Zalew M¶ciwojów
11.03 3     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew M¶ciwojów
11.03 3     czernica - Aythya fuligula   Zalew M¶ciwojów
11.03 4     łyska - Fulica atra   Zalew M¶ciwojów
11.03 1     g±goł - Bucephala clangula   Zalew M¶ciwojów
11.03 9     łabędĽ niemy - Cygnus olor   Zalew M¶ciwojów
11.03 200     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew M¶ciwojów
11.03 2     myszołów - Buteo buteo   Zalew M¶ciwojów
11.03 18     skowronek - Alauda arvensis   Zalew M¶ciwojów
11.03 6     nurogę¶ - Mergus merganser   Zalew M¶ciwojów
11.03 3     kormoran - Phalacrocorax carbo   Zalew M¶ciwojów
11.03 26     szpak - Sturnus vulgaris   Zalew M¶ciwojów
11.03 2     żuraw - Grus grus   Park Krajobrazowy Chełmy
11.03 2     potrzeszcz - Emberiza calandra   Park Krajobrazowy Chełmy
11.03 1     srokosz - Lanius excubitor   Park Krajobrazowy Chełmy
11.03 20     zięba - Fringilla coelebs   Park Krajobrazowy Chełmy
11.03 5     grubodziób - Coccothraustes coccothraustes   Park Krajobrazowy Chełmy
11.03 3     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew Jawornik
11.03 5     dzwoniec - Chloris chloris   Zalew Jawornik
11.03 10     kwiczoł - Turdus pilaris   Zalew Jawornik
11.03 4     czajka - Vanellus vanellus   Zalew Jawornik
11.03 1     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew Jawornik
11.03 20     skowronek - Alauda arvensis   Zalew Jawornik
11.03 3     szpak - Sturnus vulgaris   Zalew Jawornik
11.03 1     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Jawornik
11.03 4     pliszka siwa - Motacilla alba   Zalew Jawornik
11.03 10     zięba - Fringilla coelebs   Jawor teren zabudowany
11.03 2     kowalik - Sitta europaea   Jawor teren zabudowany
11.03 7     szpak - Sturnus vulgaris   Jawor teren zabudowany
11.03 1     pełzacz le¶ny - Certhia familiaris   Jawor teren zabudowany
11.03 1     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Jawor teren zabudowany
11.03 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Jawor teren zabudowany
10.03 2     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bież±cym roku :    ..... 451     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilo¶ci, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  04.03.2018 1     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew M¶ciwojów
  25.02.2018 1     dzięcioł ¶redni - Dendrocopos medius   Zalew Słup
  13.01.2018 74     czeczotka - Acanthis flammea   Jawor teren zabudowany
  12.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  11.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  06.01.2018 31     czeczotka - Acanthis flammea   Zalew M¶ciwojów
  06.01.2018 3     w±satka - Panurus biarmicus   Zalew M¶ciwojów
  25.12.2017 2     zięba - Fringilla coelebs   Zalew Jawornik
  25.12.2017 47     grubodziób - Coccothraustes coccothraustes   Zalew Jawornik
  12.11.2017 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  05.11.2017 8     czeczotka - Acanthis flammea   Zalew M¶ciwojów
  05.11.2017 28     czapla biała - Ardea alba   Zalew M¶ciwojów
  07.08.2017 1     dudek - Upupa epops   Zalew Słup
  30.07.2017 60     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
  30.07.2017 3     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcink±
  04.07.2017 3     rybitwa białoczelna - Sternula albifrons   Zalew Słup
  04.07.2017 67     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Zalew Słup
  11.05.2017 2     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
  19.04.2017 1     dzięcioł zielonosiwy - Picus canus   Zalew M¶ciwojów
  19.04.2017 2     dudek - Upupa epops   Zalew M¶ciwojów
  19.04.2017 1     b±k - Botaurus stellaris   Zalew M¶ciwojów
  19.04.2017 1     rybołów - Pandion haliaetus   Zalew M¶ciwojów
  16.04.2017 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  13.04.2017 2     samotnik - Tringa ochropus   Zalew Jawornik
  13.04.2017 3     łęczak - Tringa glareola   Zalew Jawornik
  12.04.2017 470     grzywacz - Columba palumbus   Park Krajobrazowy Chełmy
  09.04.2017 9     płaskonos - Anas clypeata   Zalew Słup
  08.04.2017 1     dudek - Upupa epops   Jawor teren zabudowany
  05.03.2017 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  07.01.2017 1     łabędĽ krzykliwy - Cygnus cygnus   Zalew Słup
  16.07.2016 1     ¶wierszczak - Locustella naevia   Zalew Jawornik
  20.05.2016 1     derkacz - Crex crex   Zalew Jawornik
  11.05.2016 1     trzmielojad - Pernis apivorus   Jawor teren zabudowany
  15.05.2016 1     błotniak ł±kowy - Circus pygargus   Zalew Słup
  07.05.2016 1     dzięcioł zielonosiwy - Picus canus   Zalew M¶ciwojów
  09.04.2016 2     oknówka - Delichon urbicum   Zalew M¶ciwojów
  06.04.2016 1     błotniak ł±kowy - Circus pygargus   Zalew Jawornik
  16.02.2016 17     gil - Pyrrhula pyrrhula   Jawor teren zabudowany
  10.02.2016 50     grubodziób - Coccothraustes coccothraustes   Zalew Jawornik   Archiwum obserwacji:

   W 2017 roku zaobserwowano 137 gatunków
   W 2016 roku zaobserwowano 133 gatunki
   W 2015 roku zaobserwowano 141 gatunków
   W 2014 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2013 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2012 roku zaobserwowano 142 gatunki
   W 2011 roku zaobserwowano 139 gatunków
   W 2010 roku zaobserwowano 144 gatunki
   W 2009 roku zaobserwowano 145 gatunków
   W 2008 roku zaobserwowano 126 gatunków


ZDJĘCIA TYGODNIA

Łyska -Fulica atraBłotniak stawowy - Circus aeruginosusMyszołów - Buteo buteo


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwo¶ć i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyj±c w¶ród fruwaj±cych zwierz±t, często ich fascynuj±ce piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt