Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza

           
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
20.05 4     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Zalew Słup
20.05 1     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Słup
20.05 8     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
20.05 2     kokoszka - Gallinula chloropus   Zalew Słup
20.05 1     piecuszek - Phylloscopus trochilus   Zalew Słup
20.05 4     pierwiosnek - Phylloscopus collybita   Zalew Słup
20.05 4     wilga - Oriolus oriolus   Zalew Słup
20.05 1     remiz - Remiz pendulinus   Zalew Słup
20.05 3     piegża - Sylvia curruca   Zalew Słup
20.05 2     trzciniak - Acrocephalus arundinaceus   Zalew Słup
20.05 1     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
20.05 2     kuropatwa - Perdix perdix   Zalew Słup
20.05 6     gąsiorek - Lanius collurio   Zalew Słup
20.05 2     strumieniówka - Locustella fluviatilis   Zalew Słup
20.05 2     sroka - Pica pica   Jawor teren zabudowany
20.05 2     łabędź niemy - Cygnus olor   Jawor teren zabudowany
20.05 1     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Jawor teren zabudowany
20.05 1     pliszka siwa - Motacilla alba   Jawor teren zabudowany
21.05 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Park Krajobrazowy Chełmy
19.05 1     pleszka - Phoenicurus phoenicurus   Jawor teren zabudowany
18.05 5     nurogęś - Mergus merganser   Jawor teren zabudowany
14.05 1     perkozek - Tachybaptus ruficollis   Zalew Słup
14.05 2     kuropatwa - Perdix perdix   Zalew Słup
14.05 30     brzegówka - Riparia riparia   Zalew Słup
14.05 20     brzegówka - Riparia riparia   Zalew Słup
14.05 1     piecuszek - Phylloscopus trochilus   Zalew Słup
14.05 3     wilga - Oriolus oriolus   Zalew Słup
14.05 8     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
14.05 6     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
14.05 1     srokosz - Lanius excubitor   Zalew Słup
14.05 1     słowik rdzawy - Luscinia megarhynchos   Zalew Słup
14.05 3     krakwa - Anas strepera   Zalew Słup
14.05 1     strumieniówka - Locustella fluviatilis   Zalew Słup
14.05 2     sieweczka rzeczna - Charadrius dubius   Zalew Słup
14.05 6     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Zalew Słup
14.05 2     jerzyk - Apus apus   Zalew Słup
14.05 1     brzęczka - Locustella luscinioides   Zalew Słup
14.05 8     brzegówka - Riparia riparia   Zalew Słup
14.05 1     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
14.05 1     cyranka - Anas querquedula   Zalew Słup
14.05 3     remiz - Remiz pendulinus   Zalew Słup
14.05 5     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Słup
14.05 2     trzciniak - Acrocephalus arundinaceus   Zalew Słup
14.05 2     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew Słup
14.05 2     kuropatwa - Perdix perdix   Zalew Słup
14.05 1     kokoszka - Gallinula chloropus   Zalew Słup
14.05 2     świerszczak - Locustella naevia   Zalew Słup
12.05 1     sroka - Pica pica   Zalew Jawornik
12.05 2     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Jawornik
12.05 1     strumieniówka - Locustella fluviatilis   Jawor teren zabudowany

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 873     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  20.05.2018 1     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Jawor teren zabudowany
  21.05.2018 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Park Krajobrazowy Chełmy
  10.05.2018 1     derkacz - Crex crex   Zalew Mściwojów
  06.04.2018 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  30.03.2018 2     krzyżodziób świerkowy - Loxia curvirostra   Park Krajobrazowy Chełmy
  04.03.2018 1     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Mściwojów
  25.02.2018 1     dzięcioł średni - Dendrocopos medius   Zalew Słup
  13.01.2018 74     czeczotka - Acanthis flammea   Jawor teren zabudowany
  12.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  11.01.2018 2     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  06.01.2018 31     czeczotka - Acanthis flammea   Zalew Mściwojów
  06.01.2018 3     wąsatka - Panurus biarmicus   Zalew Mściwojów
  25.12.2017 2     zięba - Fringilla coelebs   Zalew Jawornik
  25.12.2017 47     grubodziób - Coccothraustes coccothraustes   Zalew Jawornik
  12.11.2017 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  05.11.2017 8     czeczotka - Acanthis flammea   Zalew Mściwojów
  05.11.2017 28     czapla biała - Ardea alba   Zalew Mściwojów
  07.08.2017 1     dudek - Upupa epops   Zalew Słup
  30.07.2017 60     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
  30.07.2017 3     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  04.07.2017 3     rybitwa białoczelna - Sternula albifrons   Zalew Słup
  04.07.2017 67     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Zalew Słup
  11.05.2017 2     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
  19.04.2017 1     dzięcioł zielonosiwy - Picus canus   Zalew Mściwojów
  19.04.2017 2     dudek - Upupa epops   Zalew Mściwojów
  19.04.2017 1     bąk - Botaurus stellaris   Zalew Mściwojów
  19.04.2017 1     rybołów - Pandion haliaetus   Zalew Mściwojów
  16.04.2017 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  13.04.2017 2     samotnik - Tringa ochropus   Zalew Jawornik
  13.04.2017 3     łęczak - Tringa glareola   Zalew Jawornik
  12.04.2017 470     grzywacz - Columba palumbus   Park Krajobrazowy Chełmy
  09.04.2017 9     płaskonos - Anas clypeata   Zalew Słup
  08.04.2017 1     dudek - Upupa epops   Jawor teren zabudowany
  05.03.2017 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  07.01.2017 1     łabędź krzykliwy - Cygnus cygnus   Zalew Słup
  16.07.2016 1     świerszczak - Locustella naevia   Zalew Jawornik
  20.05.2016 1     derkacz - Crex crex   Zalew Jawornik
  11.05.2016 1     trzmielojad - Pernis apivorus   Jawor teren zabudowany
  15.05.2016 1     błotniak łąkowy - Circus pygargus   Zalew Słup   Archiwum obserwacji:

   W 2017 roku zaobserwowano 137 gatunków
   W 2016 roku zaobserwowano 133 gatunki
   W 2015 roku zaobserwowano 141 gatunków
   W 2014 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2013 roku zaobserwowano 138 gatunków
   W 2012 roku zaobserwowano 142 gatunki
   W 2011 roku zaobserwowano 139 gatunków
   W 2010 roku zaobserwowano 144 gatunki
   W 2009 roku zaobserwowano 145 gatunków
   W 2008 roku zaobserwowano 126 gatunków


ZDJĘCIA TYGODNIA

Krogulec - Accipiter nisusMyszołów - Buteo buteomłoda Pustułka - Falco tinnunculus


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt