Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


¦l±skie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obr±czkarska ODRA


Akcja Bukówka


Mazowiecko-¦więtokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza
           
Liczba gatunków zaobserwowanych w latach
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bież±cego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
06 03 2     sierpówka - Streptopelia decaocto   Zalew Jawornik
06 03 30     wróbel - Passer domesticus   Zalew Jawornik
06 03 20     skowronek - Alauda arvensis   Zalew Jawornik
06 03 20     szpak - Sturnus vulgaris   Zalew Jawornik
06 03 10     kwiczoł - Turdus pilaris   Zalew Jawornik
06 03 3     myszołów - Buteo buteo   Zalew Jawornik
06 03 1     kruk - Corvus corax   Zalew Jawornik
06 03 7     łabędĽ niemy - Cygnus olor   Zalew Jawornik
06 03 1     hełmiatka - Netta rufina   Zalew Jawornik
06 03 2     żuraw - Grus grus   Park Krajobrazowy Chełmy
06 03 1     pustułka - Falco tinnunculus   Park Krajobrazowy Chełmy
06 03 100     szpak - Sturnus vulgaris   Park Krajobrazowy Chełmy
06 03 10     kwiczoł - Turdus pilaris   Park Krajobrazowy Chełmy
06 03 1     srokosz - Lanius excubitor   Park Krajobrazowy Chełmy
06 03 5     sierpówka - Streptopelia decaocto   Teren między Piotrowicami - Męcink±
06 03 5     sroka - Pica pica   Zalew Słup
06 03 1     grzywacz - Columba palumbus   Zalew Słup
06 03 30     szpak - Sturnus vulgaris   Zalew Słup
06 03 1     kruk - Corvus corax   Zalew Słup
06 03 20     skowronek - Alauda arvensis   Zalew Słup
06 03 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Zalew Słup
06 03 10     potrzeszcz - Emberiza calandra   Zalew Słup
06 03 2     zięba - Fringilla coelebs   Zalew Słup
06 03 5     kos - Turdus merula   Zalew Słup
06 03 140     gę¶ zbożowa - Anser fabalis   Zalew Słup
06 03 140     gę¶ białoczelna - Anser albifrons   Zalew Słup
06 03 10     gęgawa - Anser anser   Zalew Słup
06 03 55     czernica - Aythya fuligula   Zalew Słup
06 03 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
06 03 8     ¶wistun - Mareca penelope   Zalew Słup
06 03 2     pliszka siwa - Motacilla alba   Zalew Słup
06 03 1     rożeniec - Anas acuta   Zalew Słup
06 03 5     krakwa - Mareca strepera   Zalew Słup
06 03 6     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew Słup
06 03 14     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
06 03 2     bogatka - Parus major   Zalew Słup
06 03 100     ¶mieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew Słup
06 03 22     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
06 03 1     ohar - Tadorna tadorna   Zalew Słup
06 03 400     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
06 03 55     cyraneczka - Anas crecca   Zalew Słup
06 03 1     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Zalew Słup
06 03 6     żuraw - Grus grus   Zalew Słup
06 03 4     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
06 03 12     głowienka - Aythya ferina   Zalew Słup
06 03 12     nurogę¶ - Mergus merganser   Zalew Słup
06 03 3     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
06 03 4     czapla biała - Ardea alba   Zalew Słup
06 03 2     ¶piewak - Turdus philomelos   Zalew Słup
06 03 31     g±goł - Bucephala clangula   Zalew Słup

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bież±cym roku :    ..... 394     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilo¶ci, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  06 03 2021 1     rożeniec - Anas acuta   Zalew Słup
  06 03 2021 1     ohar - Tadorna tadorna   Zalew Słup
  03 03 2021 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  26 02 2021 1     hełmiatka - Netta rufina   Zalew Jawornik
  25 02 2021 1     hełmiatka - Netta rufina   Zalew Jawornik
  24 02 2021 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  24 02 2021 1     hełmiatka - Netta rufina   Zalew Jawornik
  02 02 2021 2     krogulec - Accipiter nisus   Jawor teren zabudowany
  29 01 2021 2     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
  20 01 2021 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  17 01 2021 1     rożeniec - Anas acuta   Zalew M¶ciwojów
  16 01 2021 350     skowronek - Alauda arvensis   Zalew M¶ciwojów
  03 01 2021 200     kormoran - Phalacrocorax carbo   Zalew Słup
  01 01 2021 1     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Teren między Piotrowicami - Męcink±
  14 12 2020 2     nur rdzawoszyi - Gavia stellata   Zalew Słup
  14 12 2020 7     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  03 12 2020 2     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  02 12 2020 4     perkoz rogaty - Podiceps auritus   Zalew Słup
  13 10 2020 1     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Jawornik
  03 10 2020 14     kormoran - Phalacrocorax carbo   Park Krajobrazowy Chełmy
  22 09 2020 1     mewa żółtonoga - Larus fuscus   Zalew Jawornik
  20 09 2020 2     białorzytka - Oenanthe oenanthe   Park Krajobrazowy Chełmy
  04 07 2020 1     błotniak ł±kowy - Circus pygargus   Park Krajobrazowy Chełmy
  14 08 2020 39     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Słup
  14 08 2020 41     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
  14 08 2020 36     czapla biała - Ardea alba   Zalew Słup
  14 08 2020 5     żołna - Merops apiaster   Zalew M¶ciwojów
  30 07 2020 9     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
  12 07 2020 1     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcink±
  06 07 2020 6     bocian biały - Ciconia ciconia   Teren między Piotrowicami - Męcink±
  17 06 2020 9     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
  11 06 2020 1     bocian czarny - Ciconia nigra   Zalew Słup
  11 06 2020 1     jastrz±b - Accipiter gentilis   Park Krajobrazowy Chełmy
  28 05 2020 1     kania czarna - Milvus migrans   Zalew Słup
  28 05 2020 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Słup
  28 04 2020 2     trzciniak - Acrocephalus arundinaceus   Zalew Jawornik
  24 04 2020 1     b±k - Botaurus stellaris   Zalew M¶ciwojów
  23 04 2020 1     kulik mniejszy - Numenius phaeopus   Zalew Słup
  23 04 2020 2     cyranka - Spatula querquedula   Zalew Słup


ZDJĘCIA TYGODNIA

Błotniak stawowy - Circus aeruginosusKrogulec - Accipiter nisusPliszka siwa - Motacilla alba


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwo¶ć i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyj±c w¶ród fruwaj±cych zwierz±t, często ich fascynuj±ce piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówKontakt