Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nas
<<<
Stawy Wielikąt


Wielikąt – miejscowość w Polsce położona na Górnym Śląsku w powiecie wodzisławskim, w gminie Lubomia.
W pobliżu miejscowości znajduje się kompleks stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego „Wielikąt”. Kompleks stawów stwarza unikatowe warunki dla bytowania i rozrodu ptactwa wodnego. Został zaliczony do najcenniejszych akwenów Śląska. Stawy Wielikąt wraz z sąsiednim Lasem Tworkowskim są ostoją ptaków o randze międzynarodowej (IBA). W 2008 r. Ostoja ta została włączona do obszarów specjalnej ochrony ptaków (Europejskiej Sieci Ekologicznej) Natura 2000.
Dotychczas stwierdzono w „Wielikącie” obecność 236 gatunków ptaków, w tym 129 lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych.
Wielikąt” pełni też ważną funkcję jako miejsce odpoczynku ptaków w okresie przelotów i koczowania polęgowego. Podczas przelotów stwierdzono tu takie rzadkie w Polsce gatunki, jak kormoran mały, pelikan różowy, czapla nadobna, warzęcha, gęś mała, gęś tybetańska, bernikla rdzawoszyja, kazarka rdzawa, sterniczka, sęp płowy, błotniak stepowy, kobczyk, dubelt, czajka towarzyska, brodziec pławny, terekia i wydrzyk długosterny.


Jesteśmy w pobliżu wspomnianego terenu więc niemożliwym jest ominięcie stawów.
Czas czerwcowy nie sprzyja obserwacjom wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, jednak dużo tu łabędzi niemych również z młodymi, czapli białych, czapli siwych i łysek. Mimo wszystko zaskoczeniem jest ilość hełmiatek obecnych na stawach, gdzie pośród wielu dorosłych obserwujemy tylko dwa młode osobniki. Być może jest ich więcej, ale nie są w zasięgu naszego wzroku.


Teren wymaga wielu dni obserwacji - zachęcamy do odwiedzenia.Podczas wizyty
zaobserwowano
25 gatunków


2016 rok

bażant
bączek
czapla biała
czapla siwa
czernica
dymówka
gęgawa
głowienka
hełmiatka
kapturka
kokoszka
kormoran
krzyżówka
łabędź niemy
łyska
mazurek
oknówka
perkoz dwuczuby
płaskonos
rybitwa rzeczna
śmieszka
trzciniak
trzcinniczek
wodnik
zausznik