Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nasPARK NARODOWY
UJŚCIE WARTY
Park Narodowy "Ujście Warty" jest wymarzonym miejscem dla osób zainteresowanych obserwacją ptaków. Nawet w czasie krótkiego pobytu można tu zaobserwować wiele rzadkich gatunków.
Park położony jest w zachodniej Polsce w ujściowym fragmencie doliny Warty. Nadwarciańckie rozlewiska, jako jeden z najważniejszych europejskich terenów podmokłych o międzynarodowym znaczeniu, chroni go od 1984 roku również Konwencja Ramsar.
Zaobserwowano tu 254 gatunków ptaków, z czego gnieździło się około 174. Liczebność niektórych gatunków jest znaczna w skali Polski, dotyczy to m.in. ohara, krakwy, ostrygojada, płaskonosa, gęgawy, perkoza rdzawoszyjego i zausznika, rybitwy czarnej oraz mewy małej.
W Słońsku rezyduje Prezydent organizacji Rzeczpospolitej Ptasiej jest to zupełnie nowa, unikalna w skali Polski inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis viribus", której celem jest klubowe zrzeszenie miłośników ptaków odwiedzających Słońsk. www.tps-unitisviribus.org.pl

Wizyta związana była z liczeniem ptaków - Europejskie Dni Ptaków. Deszczową pogodę zrekompensował nam klucz około 7000 tysięcy żurawi - cudowne zjawisko.
Polecamy wizytę na tym terenie.

Europejskie Dni Ptaków
Podczas wizyty
zaobserwowano
43 gatunki


październik 2009r.

biegus zmienny
bielik
błotniak stawowy
błotniak zbożowy
brodziec śniady
cyraneczka
cyranka
czajka
czapla biała
czapla siwa
dymówka
gęgawa
gęś białoczelna
gęś mała
gęś zbożowa
kawka
kopciuszek
kormoran
kos
krakwa
krzyżówka
kszyk
kwiczoł
łabędź niemy
mazurek
modraszka
myszołów
oknówka
pliszka siwa
pustułka
rybitwa białoczelna
sierpówka
sójka
sroka
szczygieł
szpak
świergotek łąkowy
trznadel
wrona siwa
wróbel
zięba
żuraw