Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nas
<<<
TATRZAŃSKI PARK
NARODOWYTatrzański Park Narodowy został powołany w 1954 roku, w celu ochrony zasobów przyrodniczych Tatr Polskich. Powierzchnia Parku wynosi 21164 ha i pod tym względem zaliczany jest do największych parków narodowych w Polsce. Około 70% powierzchni parku zajmują lasy i zarośla kosodrzewiny, a pozostałe 30% to murawy wysokogórskie, skały i wody. Ochroną ścisłą objęte jest prawie 11,5 tys. ha powierzchni, w tym całe piętro hal i turni, piętro kosodrzewiny oraz częściowo również lasy regla górnego i dolnego. Ochrona ścisła polega na ochronie procesów zachodzących w środowisku naturalnym. Oznacza to ograniczenie do minimum ingerencji człowieka w przyrodę. Ochrona częściowa obejmuje około 45% powierzchni parku, głównie lasy regla dolnego, silnie przekształcone w przeszłości przez działalność człowieka.
Na wyprawę potrzebna jest lornetka, aparat foto i dobra kondycja:).
Podczas wizyty
zaobserwowano
30 gatunków


04.2008r

czarnogłówka
gawron
dymówka
kawka
kopciuszek
kos
kowalik
krogulec
kruk
kwiczoł
makolągwa
mazurek
myszołów
pliszka siwa
pliszka górska
pustułka
rudzik
sierpówka
sikora bogatka
sikora czubatka
sikora modraszka
skowronek
sójka
sroka
szczygieł
szpak
śpiewak
wrona siwa
wróbel
zięba