Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nas

<<<
Przemkowski Park Krajobrazowy


Rezerwat ornitologiczny "Stawy Przemkowskie" utworzony w 1984 r. leży na północnym skraju województwa legnickiego w gminie Przemków. Na rezerwat składa się 35 stawów o łącznej powierzchni 948 ha.
W wyniku badań prowadzonych w latach 1978-1984 przez członków Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Wrocławskiego w rezerwacie i jego okolicach stwierdzono 216 gatunków ptaków, w tym 147 lęgowych.
Rezerwat jest ważnym miejscem wypoczynku i żerowania ptaków migrujących. Podczas jesiennych przelotów najliczniejsze są łyski (do 11.600 osobników), krzyżówki (do 10.600) i głowienki (9000).


Obiecaliśmy sobie wrócić do Przemkowa w innym czasie - otóż nadszedł ten czas.
Bierzemy udział w wycieczce zorganizowanej przez Dolnośląską Grupę Lokalną OTOP.
Wyjeżdżamy: temperatura +6C, lekko mży, ale nic to. Jeden z celów tej eskapady to spotkanie oko w oko
z wąsatką.

Rozpoczynamy przemarsz od wizyty u stóp Króla Borów Dolnośląskich jakim jest dąb Chrobry. Niemiłą wiadomością jest to, że został podpalony, ale pocieszającą, że prawdopodobnie przeżyje.
Pogoda trochę próbuje zepsuć szyki, ale zebrani twardzi obserwatorzy nie dają się zniechęcić.
Pośród stawów pełnych ptaków wędrujemy z przewodnikiem Przemkowskiego Parku Krajobrazowego - więc jest nadzieja, że się nie zgubimy.
Po chwilowym deszczyku pogoda na pewien czas poprawia się, co sprawia, że przyjemniej obserwuje się ptaki. Pojawiają się między innymi czajki, samica błotniaka stawowego, gęsi zbożowe, białoczelne, gęgawy, rożeńce, cyraneczki, cyranki w ilości przez nas jeszcze nie widzianej - 9 sztuk.
Pośród łabędzi niemych dostrzegamy łyski, gągoły, przelatują czaple białe, czaple siwe zajmują miejsca
w zbudowanych wśród trzcin gniazdach, zaś kormorany w kolonii na kilku drzewach. W czasie naszej wycieczki udało się zaobserwować trzy gatunki łabędzi, tj. Cygnus olor, Cygnus cygnus oraz Cygnus columbianus.
Ostatecznie cel wycieczki wydaje się być zrealizowany. Wąsatki odzywały się licznie, przelatywały szybko pośród trzcin, ale nie dały się obserwować na tyle, by uwiecznić je na zdjęciu.

Wycieczki na Stawy Przemkowskie zawsze godne polecenia.

Podczas wizyty
zaobserwowano
46 gatunków


marzec 2015r

bąk
błotniak stawowy
bogatka
cyraneczka
cyranka
czajka
czapla biała
czapla siwa
czernica
gęgawa
gęś białoczelna
gęś zbożowa
głowienka
grzywacz
gągoł
kormoran
kos
kowalik
krakwa
krzyżówka
łabędź czarnodzioby
łabędź krzykliwy
łabędź niemy
łyska
mewa białogłowa
modraszka
perkoz dwuczuby
perkoz rdzawoszyi
perkozek
pierwiosnek
pliszka siwa
płaskonos
potrzos
raniuszek
rożeniec
rudzik
sójka
świstun
śmieszka
śpiewak
trznadel
wodnik
wąsatka
zimorodek
zięba
żuraw