Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nas
<<<
Stawy Milickie - POTASZNIA


Kompleks Potasznia jest jednym z pięciu niezależnych kompleksów stawów Rezerwatu "Stawy Milickie" stanowiącego część Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Tak jak pozostałe kompleksy jest znaczącym ośrodkiem hodowli karpia oraz rezerwatem ornitologicznym ptactwa wodnego oraz błotnego.
Kompleks Potasznia posiada powierzchnię około 474 ha. z czego stawy zajmują 370 ha. powierzchni. W skład kompleksu wchodzą między innymi stawy: Kazimierz Dolny i Górny, Jasny Dolny i Górny, Władysław, Kaczy, Uroczy czy Jan. Niezwykle istotnym pod względem przyrodniczym są wyspy olszynowe i szuwarowe będące miejscami gniazdowania wielu gatunków ptaków.

Stawy milickie to dwa królestwa - Królestwo Ryb (czytaj Karpia ) i królestwo Ptaków. Ogólnie panująca cisza, (brak zasięgu), spokój, klekot bocianów, granie świerszczy w trawach, trzciniaki odzywające się nagle i zewsząd, to atmosfera czerwcowych, upalnych dni z Covidem – 19 w tle. Rower to najlepszy środek lokomocji w tym terenie.
Dużo stawów, duże odległości, dużo czasu, duża ilość zaobserwowanych gatunków ptaków. Gniazdujące rybitwy białowąse i perkozy rdzawoszyje, gągołowa z młodymi na stawach w Żeleźnikach, bieliki latające nad stawami w Potaszni, bociany czarne krążące nad stawem Jan, wiele gniazd bociana białego w odwiedzanych przez nas miejscowościach, a także gniazdo pustułek na wieży kościoła w Gądkowicach to jedne z wielu obserwacji.

Agroturystyka u„xxxx” – nie do podrobienia. Polecamy najlepiej !!! wysmażone schabowe w „Krainie karpia”. No i ten brak zasięgu dla telefonów??

Cisza, spokój, puste drogi, stawy, stawy, stawy….
Podczas wizyty
zaobserwowano
74 gatunki


2020 rok
bażant
bielik
błotniak łąkowy
błotniak stawowy
bocian biały
bocian czarny
bogatka
brzegówka
czajka
czapla biała
czapla siwa
czernica
dymówka
dzięcioł duży
dzięcioł zielony
dzwoniec
gšgoł
gšsiorek
gęgawa
głowienka
grzywacz
kapturka
kokoszka
kopciuszek
kormoran
kos
kowalik
krakwa
krakwa
krętogłów
kruk
krzyżówka
kukułka
kulczyk
łabędź niemy
łyska
makolšgwa
mazurek
mysikrólik
myszołów
oknówka
perkoz dwuczuby
perkoz rdzawoszyi
perkozek
piecuszek
piegża
pierwiosnek
pliszka siwa
pliszka żółta
potrzeszcz
przepiórka
pustułka
remiz
rybitwa białowąsa
rybitwa czarna
rybitwa rzeczna
sierpówka
sójka
sroka
srokosz
szczygieł
śmieszka
śpiewak
trzciniak
trzcinniczek
trznadel
wilga
wodnik
wrona siwa
wróbel
zaganiacz
zięba
zimorodek
żuraw