Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nas<<<
Stawy PodgórzyńskieStawy Podgórzyńskie - najwyżej położony kompleks stawów w Europie - znajduj± się na skraju Podgórzyna, przy Cieplicach.
Założone zostały około XV wieku przez zakon Cystersów z Cieplic. W XVIII stuleciu stawy zostały rozbudowane – tworzyło je aż 67 zbiorników wodnych. To był największy kompleks stawów hodowlanych w Sudetach. Na pocz±tku XX wieku, po grobli między stawami poprowadzono linię tramwajow± Cieplice – Podgórzyn (po linii został tylko zabytkowy tramwaj). Dzi¶ kompleks ten składa się z 22 stawów o ł±cznej powierzchni 106 hektarów i tak jak dawniej jest w prywatnych rękach. Istnieje bezwzględny zakaz poruszania się po terenie stawów przez osoby postronne.
Stawy Podgórzyńskie s± terenem na którym gnieździ się wiele gatunków ptaków.
Występuj± tu m.in.: czapla siwa, czajka, perkoz dwuczuby, różne gatunki kaczek: krzyżówka, cyranka, łyska, cyraneczka, głowienka, czernica, płaskonos, podgorzałka, nurogę¶, gęgawy i łabędzie. To także raj dla drapieżników: myszołów, jastrz±b, kania ruda, krogulec, czasem można spotkać sokoła wędrownego czy rybołowa.
Położenie stawów na migracyjnym szlaku przelotowym ptaków, sprawia, że spotkać tu można wiele gatunków skrzydlatych wędrowców. To stała ostoja licznego ptactwa wodnego.

Podczas naszego pobytu u podnóża Chojnika zaobserwowali¶my 49 gatunków ptaków. Na Stawach Podgórzyńskich ciekaw± obserwacj± były 4 pary gęsiówek egipskich z młodymi. 2 pary z pisklętami obserwowali¶my już wcze¶niej - w maju, obecnie - kolejne 2 pary z maleńkimi pisklętami.
Na Stawach Sobieszowskich usłyszeli¶my ¶piewaj±c± dziwonię, pokazała się głowienka z 4 pull., oraz para łabędzi niemych z 4 pull. W Podgórzynie na specjalnie postawionym słupie z platform± na gniazdo można było obserwować parę bocianów z 3 pull. Życie bocianiej rodziny można również podgl±dać online dzięki kamerze umieszczonej przy gnieździe.

Oprócz ptasich obserwacji atrakcj± s± również góry - tego nie trzeba reklamować, widoki, pięknie utrzymane parki, baseny termalne i nietermalne, ¶cieżki rowerowe, no i przesmaczna ryba prosto ze stawu.

Polecamy....Podczas wizyty
zaobserwowano
49 gatunków


2021 rok

b±k
błotniak stawowy
bocian biały
bogatka
czapla siwa
czernica
dymówka
dzięcioł zielony
dziwonia
g±siorek
gęsiówka egipska
głowienka
goł±b miejski
grzywacz
jerzyk
kawka
kokoszka
kopciuszek
kormoran
kos
krzyżówka
kukułka
kwiczoł
łabędĽ niemy
łyska
makol±gwa
mewa białogłowa
modraszka
myszołów
oknówka
perkoz dwuczuby
perkozek
piegża
pierwiosnek
pliszka siwa
pustułka
sierpówka
sójka
sroka
szczygieł
szpak
¶mieszka
¶piewak
trzcinniczek
trznadel
wodnik
wrona siwa
wróbel
żuraw