Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nas<<<
Polish Bird Fair - Polskie Targi Ornitologiczne
Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1988r.
Cały obszar o powierzchni 11.785 ha.
Celem jego utworzenia było zachowanie walorów krajobrazowych i krajoznawczych na potrzeby rozwoju i rekreacji. Najcenniejszymi walorami tego obszaru są:
- zespół ekosystemów jezior: Nyskiego i Otmuchowskiego i terenów otaczających, jako europejskiej rangi ostoi ptactwa wodnego,
- duże zróżnicowanie rzeŸby terenu i budowy geologicznej,
- zróżnicowana szata roślinna,
- wysokie walory faunistyczne,Była to wizyta na pierwszych Polskich Targach Ornitologicznych - wiele interesujących wykładów, ciekawe dyskusje, sprzęt, wycieczki obserwacyjne itp.Podczas wizyty
zaobserwowano
38 gatunków


2016 rok

batalion
biegus malutki
biegus zmienny
bielik
bogatka
brzegówka
czapla biała
cyraneczka
czapla siwa
dymówka
gawron
grzywacz
dzięcioł zielony
głowienka
kormoran
krogulec
kruk
krzyżówka
kwokacz
łabędź niemy
łyska
makolągwa
mewa białogłowa
mewa żółtonoga
perkoz dwuczuby
pierwiosnek
pliszka siwa
płaskonos
remiz
rożeniec
rybołów
siewnica
sroka
szpak
śmieszka
wrona siwa
wróbel