Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nas<<<
Zalew Kamieński i Dziwna


Zalew Kamieński jest objęty ochroną w ramach obszarów Natura 2000 "Zalew Szczeciński i Ujście Odry" oraz "Zalew Kamieński i Dziwna”.
Zalew Kamieński stanowi morskie wody wewnętrzne Polski. Znajdują się na nim dwie wyspy: Chrząszczewska i Gardzka Kępa. średnia głębokość tego rozległego akwenu wynosi 3,5-4 m.
Brzegi zalewu tworzą płycizny, w których żyje wiele gatunków roślin wodnych - hydrofitów. Spotkać też można zbiorowiska solniskowe, czyli rośliny związane z wodami słonymi. Wynika to z tzw. cofek, podczas których wiatr z północy i północnego-zachodu wpycha wody morskie do Dziwny i Zalewu Kamieńskiego. Jest to obszar lęgowy ptaków wodno-błotnych, między innymi perkoza dwuczubego, płaskonosa i błotniaka zbożowego, a także miejsce odpoczynku ptaków migrujących, na przykład kormorana, łabędzia niemego, gęsi białoczelnej, gęsi gęgawy, krzyżówki, świstuna, gągoła, nurogęsi i łyski.

Wakacje i obserwacje, obserwacje i wakacje.
W założeniu dwie przyjemności jednocześnie. Począwszy od jeziora, przez mekkę ptasiarzy do ciepłego w tym okresie morza.
W każdym z tych miejsc oczekiwania duże, realia rozczarowujące. Ptaków mało. Pogoda wybitnie letnia, wakacyjna z temperaturami w okolicach 27-32 st. C. nie sprzyja przelotom. Tam gdzie oczekujemy błot - susza, tam gdzie ptaki powinny żerować spokojnie na brzegu – tłumy „żerujących” i opalających się wczasowiczów. Tłum, ścisk, gwar.
W obserwacjach notujemy niewiele gatunków. Od strony zalewu kamieńskiego wyprawa kajakiem gdzie przyglądamy się krzyżówkom, mewom, kormoranom, perkozom dwuczubym, odzywającym się i przelatującym w kluczach żurawiom oraz dużym stadom szpaków.
Wyprawa statkiem na otwarte morze pozwoliła zaobserwować duże stado kormoranów, ale wcześniej przepływając pod podniesionym zwodzonym mostem na rzece Dziwna, zauważamy wiele gniazd dymówek, którym nie przeszkadza wielokrotne podnoszenie i opuszczanie mostu co dwie godziny w ciągu dnia. Spokojnie, bez przeszkód wlatują i wylatują z nich.
Nastał wrzesień, zniknęły tłumy wczasowiczów, nadleciał wiatr, a wraz z nim przyleciały stada świstunów, cyraneczki, płaskonosy oraz siewkowe : biegusy zmienne i ostrygojady.
Teren wart kilkudniowej penetracji.Podczas wizyty
zaobserwowano
39 gatunków


2019 rok

biegus zmienny
bielik
bogatka
cyraneczka
czapla siwa
dymówka
grzywacz
kopciuszek
kormoran
kowalik
krogulec
kruk
krzyżówka
Łabędź niemy
mewa białogłowa
mewa siodłata
mewa siwa
modraszka
oknówka
ostrygojad
perkoz dwuczuby
pierwiosnek
pliszka siwa
płaskonos
pustułka
rybitwa białoczelna
rybitwa rzeczna
sierpówka
sroka
szczygieł
szpak
śmieszka
świstun
trzcinniczek
wodnik
wrona siwa
wróbel
zimorodek
żuraw