Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nas<<<
Rezerwat przyrody-Torfowisko Borówki - Stawy Zamienice
Torfowisko Borówki

"Torfowisko Borówki": rezerwat florystyczno-torfowiskowy utworzony w 1994 roku. Znajduje się w centralnej części rozległego kompleksu torfowisk u źródła rzeki Czarna Woda (dopływ Kaczawy), w północnej części równiny legnickiej. Jest to południowo-wschodni skraj kompleksu leśnego Borów Dolnośląskich, w granicach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat leży na terytorium Nadleśnictwa Chocianów, natomiast w odniesieniu do podziału administracyjnego kraju należy do: województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, gmina Gromadka.
"Torfowisko Borówki", powstało w celu zachowania torfowiska przejściowego i boru bagiennego, w szczególności jednak chronionych i ginących gatunków roślin i zwierząt. Łączna powierzchnia rezerwatu to 37,42 ha natomiast 2,98 ha stanowią stawy potorfowiskowe. Największy udział w całej powierzchni rezerwatu mają bagna, a w szczególności torfowiska przejściowe, a następnie bór mieszany, bór bagienny, ols, bór wilgotny i bór wilgotny mieszany.
W 2005 roku nadleśnictwo Chocianów zwróciło się z wnioskiem o powiększenie obszaru rezerwatu przyrody „Torfowisko Borówki" o 23,71 ha lasu położonego na działce nr 331/329 obrębu ewidencyjnego Borówki. Na proponowanym do rozszerzenia rezerwatu obszarze stwierdzono występowanie następujących zbiorowisk roślinnych: sosnowy bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum, brzezina bagienna Betuletum pubescentis, dystroficzne zbiorniki wodne Utricularietea intermedio-minoris, torfowiska przejściowe i torfowiska z związku Caricion lasiocarpae. Rozszerzenie granic rezerwatu przyrody umożliwiłoby zachowanie ich siedlisk wraz z chronionymi i rzadkimi roślinami torfowiskowymi jak: grzybienie północne Nymphaea candida, pływacz pośredni Utricularia intermedia, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, bagno zwyczajne Ledum palustre oraz skuteczną ochronę występujących tam zwierząt: bobra europejskiego Castor fiber, sóweczki Glaucidium passerinum i cyraneczki Anas crecca.


W drodze do wyznaczonego celu odwiedziliśmy stawy w Rokitkach i Zamienicach. Tu zaobserwowaliśmy kilka ciekawych gatunków, między innymi: zimorodek, bielik, kania ruda, perkozy dwuczube z młodymi, para perkozów rdzawoszyich z młodym, łabędzie nieme z młodymi, głowienka z młodymi, bąk, bączek, kokoszka, rybitwy rzeczne.
Naszym celem jednak jest Przemkowski Park Krajobrazowy, a w nim Borówki. Tylko kilkudniowa wizyta pozwala choć trochę zapoznać się z okolicznościami przyrody. Ilość stawów będących na tym terenie wymaga przemieszczania się rowerami. Tam zaobserwowaliśmy błotniaki stawowe, wodnika, trzciniaki, trzcinniczki, odzywała się wilga, dzięcioł duży, zielony i zielonosiwy, wszechobecne pierwiosnki, kapturki, sójki, kruk, myszołów oraz łabędź niemy z pięcioma młodymi. We wsi Borówki, "Wsi Darów Lasu" znajduje się gospodarstwo agroturystyczne oferujące bezwzględną ciszę, przepiękne widoki, mieszankę kolorów kwitnących roślin, i zapach lawendy.
Na leśnych stawach kwitnące lilie wodne, migające nad wodą liście pochylonych drzew, biegające po liściach lilii kurki wodne, kłótliwe łyski z młodymi, krzyżówki, perkozki. Leśne torfianki dają niezapomniane wrażenia milczącej przyrody. Tylko szum drzew.....
Polecamy, teren wart kilkudniowej penetracji.

Podczas wizyty
zaobserwowano
57 gatunków


2019 rok

Bšczek
Bšk
Bielik
Błotniak stawowy
Bocian biały
Bogatka
Brodziec piskliwy
Cierniówka
Czapla siwa
Czernica
Dymówka
Dzięcioł duży
Dzięcioł zielonosiwy
Dzięcioł zielony
Gšsiorek
Gęgawa
Głowienka
Grzywacz
Jerzyk
Kania ruda
Kapturka
Kokoszka
Kopciuszek
Kos
Kruk
Krzyżówka
Kulczyk
ŁabędŸ niemy
Łyska
Makolšgwa
Modraszka
Myszołów
Oknówka
Perkoz dwuczuby
Perkoz rdzawoszyi
Perkozek
Piecuszek
Pierwiosnek
Pierwiosnek
Poklšskwa
Potrzos
Rybitwa rzeczna
Sierpówka
Sójka
Srokosz
Strzyżyk
Szpak
œmieszka
œpiewak
Trzciniak
Trzcinniczek
Wilga
Wodnik
Wróbel
Zięba
Zimorodek