Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nasBiebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy został utworzony w 1993r. Największy w Polsce, o powierzchni 59 223ha.Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od jej źródeł, a skończywszy na ujściu do Narwi. Park wpisany został na listę wodno-błotnych obszarów chronionych Konwencją Ramsar. Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego.

To miejsce bytowania najrzadszgo ptaka śpiewającego kontynentu europejskiego jakim jest wodniczka (Acrocephalus paludicola), ptaka z rodziny wróblowych, najbardziej zagrożonego wyginięciem .

Teren ten odwiedziliśmy w związku z akcją -Spotkanie z naturą - nad Biebrzą, zorganizowaną przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Każda ilość czasu to i tak za mało do poznania tego zachwycającego, dzikiego obszaru.

Polecamy zatrzymać się w gospodarstwie agroturystycznym w miejscowości Chojnowo gm. Trzcianne ( zdjęcie poniżej ), którego gospodynią jest Pani Dorota. Odgłosy natury, klekoczące bociany, piosenka zaganiacza, wilga, dudek, ortolan, wieczorem koncert świerszczy, a oprócz tego cisza, wszechobecna cisza, wszystko to tworzy klimat tego miejsca. No i ludzie - gospodarze, o których nie sposób nie wspomnieć. Dobrzy, interesujący ludzie z pasją.Podczas wizyty
zaobserwowano
89 gatunków


maj 2010r

białorzytka
biegus zmienny
bielik
błotniak stawowy
błotniak łąkowy
bocian biały
bogatka
brzegówka
brzęczka
cierniówka
czajka
czapla biała
czapla siwa
derkacz
dubelt
dudek
dymówka
dzwoniec
dzięcioł duży
dzięcioł czarny
dzięcioł zielony
dziwonia
gąsiorek
gęgawa
grzywacz
grubodzób
jerzyk
kawka
kopciuszek
kos
kropiatka
kruk
krwawodziób
krzyżówka
kszyk
kukułka
kulik wielki
kwiczoł
łabędź niemy
łęczak
makolągwa
mazurek
modraszka
muchołówka szara
mysikrólik
myszołów
oknówka
ortolan
paszkot
perkoz dwuczuby
piecuszek
piegża
pierwiosnek
pleszka
pliszka siwa
pliszka żółta
podróżniczek
pokląskwa
potrzeszcz
potrzos
pustułka
raniuszek
remiz
rokitniczka
rybitwa białoskrzydła
rycyk
sierpówka
skowronek
słonka
słowik szary
sosnówka
sójka
sroka
strzyżyk
szczygieł
szpak
śmieszka
œpiewak
świergotek łąkowy
świerszczak
trzciniak
trznadel
wilga
wodniczka
wodnik
wróbel
zaganiacz
zięba
żuraw

Danielecki Ryszard
Ryszard Danielecki