Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nas

Rezerwat przyrody
BEKA


Rezerwat przyrody - Beka obejmuje niskie wybrzeże Zatoki Puckiej, znajdujące się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Głównymi celami ochrony tego terenu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wilgotnych słonych łąk, tzw. słonaw i rzadkich zbiorowisk młak turzycowych oraz bogatej awifauny lęgowej i przelotnej. Rezerwat Beka włączony został w granice ostoi Natura 2000.

Pobyt nasz związany był z pracą na rzecz rezerwatu. Wolontariat organizowany jest przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, którego przedstawicielem był: Jarosław Wrosz, potrafiący zorganizować zajęcia tak, że prace wykonywane były sprawnie i w miłej atmosferze.
Grupa wolontariuszy (na zdjęciu poniżej): Maria, Zosia, Irena, Ala, Weronika, Ania, Magda, Jarosław, Mateusz, Michał (Michael), Ryszard, Jarosław.

Jeżeli jesteś miłośnikiem aktywnego spędzania wolnego czasu i chcesz poznać pięknych ludzi - polecamy połączyć przyjemne z pożytecznym pracując na Bece dla Beki.


Przylot wolontariuszy na Bekę z eskortą bielikaPodczas wizyty
zaobserwowano
70 gatunków


sierpień 2009r

batalion
biegus krzywodzioby
biegus rdzawy
biegus zmienny
bielik
błotniak stawowy
bocian biały
bogatka
brodziec śniady
brzegówka
brzęczka
czajka
czapla biała
czapla siwa
czarnogłówka
czernica
dymówka
dzwoniec
edredon
gąsiorek
gęgawa
grzywacz
jerzyk
kormoran
krogulec
kruk
krwawodziób
krzyżówka
kszyk
kulik mniejszy
kulik wielki
kwokacz
łabędź niemy
łęczak
makolągwa
mewa mała
mewa pospolita
mewa siodłata
mewa srebrzysta
mewa śmieszka
muchołówka szara
myszołów
ostrygojad
perkoz dwuczuby
piecuszek
piegża
pliszka siwa
pliszka żółta
płaskonos
pustułka
remiz
rokitniczka
rybitwa wielkodzioba
samotnik
sierpówka
skowronek
słonka
sójka
sroka
szczygieł
szpak
świergotek łąkowy
świerszczak
trzciniak
trzcinniczek
trznadel
wąsatka
wróbel
zimorodek
żuraw