Gniazda bocianieEdukacja

Rozpoznawanie


Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Kartoteka Gniazd i Lęgów


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


CLANGA


Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


Rzeczpospolita Ptasia


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -
           
Liczba gatunków zaobserwowanych w latach
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
18 02 30     szpak - Sturnus vulgaris   Zalew Słup
18 02 2     krakwa - Mareca strepera   Zalew Słup
18 02 3     czajka - Vanellus vanellus   Zalew Słup
18 02 5     skowronek - Alauda arvensis   Zalew Słup
18 02 1     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
18 02 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Zalew Słup
18 02 20     gęś tundrowa - Anser serrirostris   Zalew Słup
18 02 1     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Słup
18 02 1     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
18 02 50     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Słup
18 02 4     modraszka - Cyanistes caeruleus   Zalew Słup
18 02 7     raniuszek - Aegithalos caudatus   Zalew Słup
18 02 2     pełzacz leśny - Certhia familiaris   Zalew Słup
18 02 2     kowalik - Sitta europaea   Zalew Słup
18 02 2     żuraw - Grus grus   Zalew Słup
18 02 30     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew Słup
18 02 5     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
18 02 1     krogulec - Accipiter nisus   Zalew Słup
18 02 7     bogatka - Parus major   Zalew Słup
18 02 3     kormoran - Phalacrocorax carbo   Zalew Słup
18 02 170     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
18 02 30     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
18 02 39     gęgawa - Anser anser   Zalew Słup
18 02 30     wróbel - Passer domesticus   Zalew Słup
18 02 1     płaskonos - Spatula clypeata   Zalew Słup
18 02 1     srokosz - Lanius excubitor   Zalew Słup
18 02 2     sroka - Pica pica   Zalew Słup
15 02 2     grubodziób - Coccothraustes coccothraustes   Jawor teren zabudowany
15 02 2     sroka - Pica pica   Jawor teren zabudowany
15 02 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Jawor teren zabudowany
14 02 2     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
14 02 20     wróbel - Passer domesticus   Zalew Słup
14 02 1     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew Słup
14 02 7     bogatka - Parus major   Zalew Słup
14 02 1     kruk - Corvus corax   Zalew Słup
14 02 2     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Zalew Słup
14 02 8     krakwa - Mareca strepera   Zalew Słup
14 02 15     gęgawa - Anser anser   Zalew Słup
14 02 93     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
14 02 1     łabędź czarnodzioby - Cygnus columbianus   Zalew Słup
14 02 15     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Słup
14 02 5     gągoł - Bucephala clangula   Zalew Słup
14 02 320     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
14 02 1     dzięcioł czarny - Dryocopus martius   Zalew Słup
14 02 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Zalew Słup
14 02 5     skowronek - Alauda arvensis   Zalew Słup
14 02 3     gil - Pyrrhula pyrrhula   Zalew Słup
14 02 7     kormoran - Phalacrocorax carbo   Zalew Słup
14 02 70     czernica - Aythya fuligula   Zalew Słup
14 02 3     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 180     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  14 02 2024 1     łabędź czarnodzioby - Cygnus columbianus   Zalew Słup
  21 01 2024 1     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Zalew Słup
  27 12 2023 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  10 12 2023 1     kania ruda - Milvus milvus   Zalew Słup
  10 12 2023 2     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  10 12 2023 1     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Zalew Słup
  10 12 2023 1     perkoz rogaty - Podiceps auritus   Zalew Słup
  14 11 2023 5     krzyżodziób świerkowy - Loxia curvirostra   Park Krajobrazowy Chełmy
  06 11 2023 12     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  02 11 2023 1     błotniak zbożowy - Circus cyaneus   Zalew Słup
  12 09 2023 32     kruk - Corvus corax   Park Krajobrazowy Chełmy
  12 09 2023 32     gawron - Corvus frugilegus   Park Krajobrazowy Chełmy
  31 08 2023 50     żołna - Merops apiaster   Jawor teren zabudowany
  28 08 2023 19     żołna - Merops apiaster   Jawor teren zabudowany
  16 08 2023 42     bocian biały - Ciconia ciconia   Jawor teren zabudowany
  28 05 2023 4     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  23 05 2023 2     łozówka - Acrocephalus palustris   Zalew Słup
  14 05 2023 19     rybitwa czarna - Chlidonias niger   Zalew Słup
  26 03 2023 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  12 03 2023 15     gęgawa - Anser anser   Zalew Mściwojów
  12 03 2023 1     łabędź krzykliwy - Cygnus cygnus   Zalew Mściwojów
  08 02 2023 3     perkoz rogaty - Podiceps auritus   Zalew Słup
  08 02 2023 6     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
  29 01 2023 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  29 01 2023 14     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  13 01 2023 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  13 01 2023 6     potrzos - Emberiza schoeniclus   Zalew Mściwojów
  12 01 2023 32     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  08 01 2023 1     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
  06 01 2023 2     świergotek łąkowy - Anthus pratensis   Jawor teren zabudowany
  01 01 2023 9     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Jawornik
  27 12 2022 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Mściwojów
  09 12 2022 400     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
  09 12 2022 6     nur rdzawoszyi - Gavia stellata   Zalew Słup
  09 12 2022 32     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  27 11 2022 70     mewa siwa - Larus canus   Zalew Jawornik
  20 11 2022 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  20 11 2022 2     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  20 11 2022 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup


ZDJĘCIA TYGODNIA

Pliszka siwa - Motacilla albaRudzik -Erithacus rubeculaKos - Turdus merula


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówRyszard Danielecki