Gniazda bocianieEdukacja

Rozpoznawanie


Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Kartoteka Gniazd i Lęgów


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


CLANGA


Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


Rzeczpospolita Ptasia


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -
           
Liczba gatunków zaobserwowanych w latach
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
28 11 1     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Jawornik
28 11 3     strzyżyk - Troglodytes troglodytes   Zalew Jawornik
28 11 2     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew Jawornik
28 11 1     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Jawornik
28 11 3     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Jawornik
28 11 1     świstun - Mareca penelope   Zalew Jawornik
28 11 19     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Jawornik
28 11 100     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Jawornik
28 11 10     wróbel - Passer domesticus   Jawor teren zabudowany
28 11 5     mazurek - Passer montanus   Jawor teren zabudowany
28 11 2     modraszka - Cyanistes caeruleus   Jawor teren zabudowany
28 11 1     bogatka - Parus major   Jawor teren zabudowany
28 11 4     sroka - Pica pica   Jawor teren zabudowany
28 11 1     strzyżyk - Troglodytes troglodytes   Jawor teren zabudowany
28 11 2     kos - Turdus merula   Jawor teren zabudowany
28 11 3     sierpówka - Streptopelia decaocto   Jawor teren zabudowany
28 11 9     czapla biała - Ardea alba   Jawor teren zabudowany
25 11 2     strzyżyk - Troglodytes troglodytes   Jawor teren zabudowany
19 11 1     kruk - Corvus corax   Zalew Słup
19 11 5     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Słup
19 11 100     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Słup
19 11 200     śmieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew Słup
19 11 300     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
19 11 135     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
19 11 50     mazurek - Passer montanus   Zalew Słup
19 11 2     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
19 11 83     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
18 11 1     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew Mściwojów
18 11 3     potrzeszcz - Emberiza calandra   Zalew Mściwojów
18 11 1     srokosz - Lanius excubitor   Zalew Mściwojów
18 11 2     bażant - Phasianus colchicus   Zalew Mściwojów
18 11 2     myszołów - Buteo buteo   Zalew Mściwojów
18 11 7     gęgawa - Anser anser   Zalew Mściwojów
18 11 128     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Mściwojów
18 11 1     sroka - Pica pica   Zalew Mściwojów
16 11 90     gęś tundrowa - Anser serrirostris   Jawor teren zabudowany
15 11 1     pustułka - Falco tinnunculus   Zalew Słup
15 11 2     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
15 11 1     kruk - Corvus corax   Zalew Słup
15 11 1     myszołów - Buteo buteo   Zalew Słup
15 11 15     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
15 11 40     czapla biała - Ardea alba   Zalew Słup
14 11 1     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Park Krajobrazowy Chełmy
14 11 5     krzyżodziób świerkowy - Loxia curvirostra   Park Krajobrazowy Chełmy
14 11 2     sójka - Garrulus glandarius   Park Krajobrazowy Chełmy
14 11 5     kos - Turdus merula   Park Krajobrazowy Chełmy
10 11 1     krogulec - Accipiter nisus   Zalew Jawornik
10 11 1     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Jawornik
10 11 2     strzyżyk - Troglodytes troglodytes   Zalew Jawornik
10 11 2     bogatka - Parus major   Zalew Jawornik

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 1234     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  14 11 2023 5     krzyżodziób świerkowy - Loxia curvirostra   Park Krajobrazowy Chełmy
  06 11 2023 12     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  02 11 2023 1     błotniak zbożowy - Circus cyaneus   Zalew Słup
  12 09 2023 32     kruk - Corvus corax   Park Krajobrazowy Chełmy
  12 09 2023 32     gawron - Corvus frugilegus   Park Krajobrazowy Chełmy
  31 08 2023 50     żołna - Merops apiaster   Jawor teren zabudowany
  28 08 2023 19     żołna - Merops apiaster   Jawor teren zabudowany
  16 08 2023 42     bocian biały - Ciconia ciconia   Jawor teren zabudowany
  28 05 2023 4     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  23 05 2023 2     łozówka - Acrocephalus palustris   Zalew Słup
  14 05 2023 19     rybitwa czarna - Chlidonias niger   Zalew Słup
  26 03 2023 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  12 03 2023 15     gęgawa - Anser anser   Zalew Mściwojów
  12 03 2023 1     łabędź krzykliwy - Cygnus cygnus   Zalew Mściwojów
  08 02 2023 3     perkoz rogaty - Podiceps auritus   Zalew Słup
  08 02 2023 6     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
  29 01 2023 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  29 01 2023 14     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  13 01 2023 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  13 01 2023 6     potrzos - Emberiza schoeniclus   Zalew Mściwojów
  12 01 2023 32     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  08 01 2023 1     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
  06 01 2023 2     świergotek łąkowy - Anthus pratensis   Jawor teren zabudowany
  01 01 2023 9     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Jawornik
  27 12 2022 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Mściwojów
  09 12 2022 400     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
  09 12 2022 6     nur rdzawoszyi - Gavia stellata   Zalew Słup
  09 12 2022 32     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  27 11 2022 70     mewa siwa - Larus canus   Zalew Jawornik
  20 11 2022 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  20 11 2022 2     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  20 11 2022 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  06 11 2022 4     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  06 11 2022 1800     czajka - Vanellus vanellus   Zalew Słup
  26 10 2022 4     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  21 10 2022 1     kokoszka - Gallinula chloropus   Zalew Jawornik
  31 10 2022 1     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Mściwojów
  30 10 2022 124     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Mściwojów
  30 10 2022 2     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Mściwojów


ZDJĘCIA TYGODNIA

Kląskawka - Saxicola rubicolaGąsiorek - Lanius collurio


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptakówRyszard Danielecki