Edukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


¦l±skie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obr±czkarska ODRA


Akcja Bukówka


Mazowiecko-¦więtokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA


Polesie zaprasza
           
Liczba gatunków zaobserwowanych w latach
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bież±cego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
11 08 2     dzwoniec - Chloris chloris   Jawor teren zabudowany
11 08 5     szczygieł - Carduelis carduelis   Jawor teren zabudowany
11 08 3     grzywacz - Columba palumbus   Jawor teren zabudowany
11 08 1     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Jawor teren zabudowany
11 08 2     pleszka - Phoenicurus phoenicurus   Jawor teren zabudowany
08 07 200     oknówka - Delichon urbicum   Jawor teren zabudowany
28 07 5     kobuz - Falco subbuteo   Zalew Jawornik
28 07 7     mazurek - Passer montanus   Zalew Jawornik
28 07 1     makol±gwa - Linaria cannabina   Zalew Jawornik
28 07 10     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Jawornik
28 07 5     oknówka - Delichon urbicum   Zalew Jawornik
28 07 10     dymówka - Hirundo rustica   Zalew Jawornik
28 07 3     grzywacz - Columba palumbus   Zalew Jawornik
28 07 10     jerzyk - Apus apus   Zalew Jawornik
28 07 4     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
24 07 3     nurogę¶ - Mergus merganser   Zalew Słup
24 07 3     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Słup
24 07 1     rybitwa rzeczna - Sterna hirundo   Zalew Słup
24 07 2     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew Słup
24 07 5     ¶mieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew Słup
24 07 5     oknówka - Delichon urbicum   Zalew Słup
24 07 10     dymówka - Hirundo rustica   Zalew Słup
24 07 30     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
24 07 42     raniuszek - Aegithalos caudatus   Zalew Słup
24 07 16     łabędĽ niemy - Cygnus olor   Zalew Słup
22 07 2     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew M¶ciwojów
22 07 2     trznadel - Emberiza citrinella   Zalew M¶ciwojów
22 07 50     szpak - Sturnus vulgaris   Zalew M¶ciwojów
22 07 1     g±siorek - Lanius collurio   Zalew M¶ciwojów
22 07 100     czajka - Vanellus vanellus   Zalew M¶ciwojów
22 07 8     szczygieł - Carduelis carduelis   Zalew M¶ciwojów
22 07 25     dymówka - Hirundo rustica   Zalew M¶ciwojów
22 07 30     jerzyk - Apus apus   Zalew M¶ciwojów
22 07 1     błotniak stawowy - Circus aeruginosus   Zalew M¶ciwojów
22 07 3     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew M¶ciwojów
22 07 1     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew M¶ciwojów
22 07 3     pliszka siwa - Motacilla alba   Zalew M¶ciwojów
22 07 3     pliszka żółta - Motacilla flava   Zalew M¶ciwojów
14 07 4     muchołówka szara - Muscicapa striata   Jawor teren zabudowany
03 07 1     bażant - Phasianus colchicus   Zalew Słup
03 07 12     grzywacz - Columba palumbus   Zalew Słup
03 07 1     myszołów - Buteo buteo   Zalew Słup
03 07 3     żołna - Merops apiaster   Zalew Słup
03 07 10     wróbel - Passer domesticus   Zalew Słup
03 07 20     dymówka - Hirundo rustica   Zalew Słup
03 07 3     szczygieł - Carduelis carduelis   Zalew Słup
03 07 4     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Słup
03 07 2     piecuszek - Phylloscopus trochilus   Zalew Słup
03 07 2     kos - Turdus merula   Zalew Słup
03 07 1     wilga - Oriolus oriolus   Zalew Słup

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bież±cym roku :    ..... 840     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilo¶ci, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  28 07 2022 4     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  24 07 2022 42     raniuszek - Aegithalos caudatus   Zalew Słup
  28 06 2022 2     przepiórka - Coturnix coturnix   Park Krajobrazowy Chełmy
  28 06 2022 2     sroka - Pica pica   Zalew Jawornik
  10 05 2022 9     kokoszka - Gallinula chloropus   Zalew Jawornik
  23 05 2022 8     gęgawa - Anser anser   Zalew M¶ciwojów
  12 05 2022 12     krakwa - Mareca strepera   Zalew Słup
  03 05 2022 30     rybitwa czarna - Chlidonias niger   Zalew Słup
  27 03 2022 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Jawor teren zabudowany
  27 03 2022 1     krakwa - Mareca strepera   Jawor teren zabudowany
  24 03 2022 110     ¶wistun - Mareca penelope   Zalew Słup
  03 03 2022 3     rożeniec - Anas acuta   Zalew Słup
  13 02 2022 20     czapla biała - Ardea alba   Zalew M¶ciwojów
  05 02 2022 11     kuropatwa - Perdix perdix   Zalew Jawornik
  16 01 2022 2     bernikla białolica - Branta leucopsis   Zalew Słup
  16 01 2022 109     gę¶ białoczelna - Anser albifrons   Zalew Słup
  15 01 2022 3     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew M¶ciwojów
  15 01 2022 3     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew M¶ciwojów
  07 12 2021 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Jawornik
  07 12 2021 1     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Jawornik
  05 12 2021 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Jawornik
  27 11 2021 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  27 11 2021 3     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  20 11 2021 3     markaczka - Melanitta nigra   Zalew Słup
  10 10 2021 3     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Słup
  23 08 2021 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Jawor teren zabudowany
  20 06 2021 2     pleszka - Phoenicurus phoenicurus   Jawor teren zabudowany
  10 06 2021 1     łozówka - Acrocephalus palustris   Zalew M¶ciwojów
  20 04 2021 1     rybołów - Pandion haliaetus   Zalew Słup
  19 04 2021 1     kokoszka - Gallinula chloropus   Zalew Jawornik
  05 04 2021 3     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  08 03 2021 3     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  08 03 2021 3     ¶wistun - Mareca penelope   Zalew Jawornik
  06 03 2021 1     rożeniec - Anas acuta   Zalew Słup
  06 03 2021 1     ohar - Tadorna tadorna   Zalew Słup
  03 03 2021 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  26 02 2021 1     hełmiatka - Netta rufina   Zalew Jawornik
  25 02 2021 1     hełmiatka - Netta rufina   Zalew Jawornik
  24 02 2021 1     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik


ZDJĘCIA TYGODNIA

Oknówka - Delichon urbicumPerkoz dwuczuby - Podiceps cristatusPliszka siwa - Motacilla alba


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwo¶ć i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyj±c w¶ród fruwaj±cych zwierz±t, często ich fascynuj±ce piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptaków