Gniazda bocianieEdukacja

Jaki to ptak


Rozpoznawanie


Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Kartoteka Gniazd i Lęgów


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


CLANGA


Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


Rzeczpospolita Ptasia


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -
           
Liczba gatunków zaobserwowanych w latach
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
15 05 4     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Jawor teren zabudowany
15 05 3     zaganiacz - Hippolais icterina   Jawor teren zabudowany
15 05 2     krętogłów - Jynx torquilla   Jawor teren zabudowany
14 05 2     błotniak łąkowy - Circus pygargus   Park Krajobrazowy Chełmy
12 05 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
10 05 5     kruk - Corvus corax   Zalew Mściwojów
10 05 2     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Mściwojów
10 05 1     piecuszek - Phylloscopus trochilus   Zalew Mściwojów
10 05 1     dzięcioł zielony - Picus viridis   Zalew Mściwojów
10 05 1     perkozek - Tachybaptus ruficollis   Zalew Mściwojów
10 05 1     wilga - Oriolus oriolus   Zalew Mściwojów
10 05 3     trzciniak - Acrocephalus arundinaceus   Zalew Mściwojów
10 05 1     bączek - Ixobrychus minutus   Zalew Mściwojów
01 05 2     sieweczka rzeczna - Charadrius dubius  
01 05 2     bocian czarny - Ciconia nigra   stawy Karpniki krążące nad stawami
01 05 3     trzciniak - Acrocephalus arundinaceus   stawy Karpniki
01 05 1     zimorodek - Alcedo atthis   stawy Karpniki
01 05 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   stawy Karpniki
01 05 2     błotniak stawowy - Circus aeruginosus  
08 05 1     piecuszek - Phylloscopus trochilus   Zalew Jawornik
08 05 5     słowik rdzawy - Luscinia megarhynchos   Zalew Jawornik
08 05 2     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Jawornik
08 05 2     kobuz - Falco subbuteo   Zalew Jawornik
07 05 10     sroka - Pica pica   Jawor teren zabudowany
07 05 2     krętogłów - Jynx torquilla   Jawor teren zabudowany
07 05 1     pleszka - Phoenicurus phoenicurus   Jawor teren zabudowany
07 05 50     grzywacz - Columba palumbus   Park Krajobrazowy Chełmy
06 05 2     błotniak łąkowy - Circus pygargus   Park Krajobrazowy Chełmy
03 05 8     nurogęś - Mergus merganser   Jawor teren zabudowany
03 05 10     jerzyk - Apus apus   Teren między Piotrowicami - Męcinką
02 05 1     zniczek - Regulus ignicapilla   Teren między Piotrowicami - Męcinką
02 05 1     pliszka górska - Motacilla cinerea   Park Krajobrazowy Chełmy
02 05 2     wilga - Oriolus oriolus   Park Krajobrazowy Chełmy
02 05 2     raniuszek - Aegithalos caudatus   Park Krajobrazowy Chełmy
30 04 22     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Jawornik
30 04 1     sieweczka rzeczna - Charadrius dubius   Zalew Jawornik
30 04 5     słowik rdzawy - Luscinia megarhynchos   Zalew Jawornik
30 04 2     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Jawornik
30 04 1     kwiczoł - Turdus pilaris   Jawor teren zabudowany
30 04 2     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Jawor teren zabudowany
30 04 1     wilga - Oriolus oriolus   Jawor teren zabudowany
30 04 1     dzięciołek - Dryobates minor   Jawor teren zabudowany
30 04 1     muchołówka szara - Muscicapa striata   Jawor teren zabudowany
29 04 2     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Jawor teren zabudowany
29 04 1     kwiczoł - Turdus pilaris   Jawor teren zabudowany
28 04 2     bocian biały - Ciconia ciconia   Teren między Piotrowicami - Męcinką
28 04 5     cierniówka - Sylvia communis   Teren między Piotrowicami - Męcinką
28 04 2     słowik rdzawy - Luscinia megarhynchos   Teren między Piotrowicami - Męcinką
28 04 1     kląskawka - Saxicola rubicola   Teren między Piotrowicami - Męcinką
28 04 5     myszołów - Buteo buteo   Park Krajobrazowy Chełmy

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 777     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  10 05 2024 1     bączek - Ixobrychus minutus   Zalew Mściwojów
  04 04 2024 1     dzięcioł średni - Dendrocoptes medius   Jawor teren zabudowany
  03 04 2024 2     raniuszek - Aegithalos caudatus   Park Krajobrazowy Chełmy
  14 02 2024 1     łabędź czarnodzioby - Cygnus columbianus   Zalew Słup
  21 01 2024 1     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Zalew Słup
  27 12 2023 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  10 12 2023 1     kania ruda - Milvus milvus   Zalew Słup
  10 12 2023 2     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  10 12 2023 1     kopciuszek - Phoenicurus ochruros   Zalew Słup
  10 12 2023 1     perkoz rogaty - Podiceps auritus   Zalew Słup
  14 11 2023 5     krzyżodziób świerkowy - Loxia curvirostra   Park Krajobrazowy Chełmy
  06 11 2023 12     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  02 11 2023 1     błotniak zbożowy - Circus cyaneus   Zalew Słup
  12 09 2023 32     kruk - Corvus corax   Park Krajobrazowy Chełmy
  12 09 2023 32     gawron - Corvus frugilegus   Park Krajobrazowy Chełmy
  31 08 2023 50     żołna - Merops apiaster   Jawor teren zabudowany
  28 08 2023 19     żołna - Merops apiaster   Jawor teren zabudowany
  16 08 2023 42     bocian biały - Ciconia ciconia   Jawor teren zabudowany
  28 05 2023 4     żołna - Merops apiaster   Teren między Piotrowicami - Męcinką
  23 05 2023 2     łozówka - Acrocephalus palustris   Zalew Słup
  14 05 2023 19     rybitwa czarna - Chlidonias niger   Zalew Słup
  26 03 2023 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  12 03 2023 15     gęgawa - Anser anser   Zalew Mściwojów
  12 03 2023 1     łabędź krzykliwy - Cygnus cygnus   Zalew Mściwojów
  08 02 2023 3     perkoz rogaty - Podiceps auritus   Zalew Słup
  08 02 2023 6     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
  29 01 2023 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  29 01 2023 14     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  13 01 2023 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  13 01 2023 6     potrzos - Emberiza schoeniclus   Zalew Mściwojów
  12 01 2023 32     ogorzałka - Aythya marila   Zalew Słup
  08 01 2023 1     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Słup
  06 01 2023 2     świergotek łąkowy - Anthus pratensis   Jawor teren zabudowany
  01 01 2023 9     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Jawornik
  27 12 2022 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Mściwojów
  09 12 2022 400     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
  09 12 2022 6     nur rdzawoszyi - Gavia stellata   Zalew Słup
  09 12 2022 32     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  27 11 2022 70     mewa siwa - Larus canus   Zalew Jawornik


ZDJĘCIA TYGODNIA

Puchacz - Bubo buboKrogulec - Accipiter nisusMyszołów - Buteo buteo


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptaków