Gniazda bocianieEdukacja

Test ornitologiczny


Trenażer


Gra pamięciowa

Przydatne linki:

Zakład Ekologi Behawioralnej


Komisja Faunistyczna


Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne


Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA


Akcja Bukówka


Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne


SOS


OTOP


Akcja Bałtycka


BirdWatching


Rzeczpospolita Ptasia


KULING


Plamka Mazurka


PTOP


TP - Bocian -


CLANGA
           
Liczba gatunków zaobserwowanych w latach
Ostatnie obserwacje dodane do archiwum bieżącego roku:     .....więcej
data szt gatunek miejsce
27 11 250     mazurek - Passer montanus   Park Krajobrazowy Chełmy
27 11 2     myszołów - Buteo buteo   Park Krajobrazowy Chełmy
27 11 1     sroka - Pica pica   Zalew Jawornik
27 11 1     sójka - Garrulus glandarius   Zalew Jawornik
27 11 40     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Jawornik
27 11 55     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Jawornik
27 11 12     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Jawornik
27 11 70     śmieszka - Chroicocephalus ridibundus   Zalew Jawornik
27 11 70     mewa siwa - Larus canus   Zalew Jawornik
20 11 50     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Park Krajobrazowy Chełmy
20 11 200     śmieszka - Chroicocephalus ridibundus   Park Krajobrazowy Chełmy
20 11 2     myszołów - Buteo buteo   Park Krajobrazowy Chełmy
20 11 1     pustułka - Falco tinnunculus   Park Krajobrazowy Chełmy
20 11 18     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Słup
20 11 8     czapla siwa - Ardea cinerea   Zalew Słup
20 11 1     czapla biała - Ardea alba   Zalew Słup
20 11 3     kruk - Corvus corax   Zalew Słup
20 11 94     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
20 11 1     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Słup
20 11 1     mewa siwa - Larus canus   Zalew Słup
20 11 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
20 11 2     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
20 11 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
20 11 184     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
20 11 5     gągoł - Bucephala clangula   Zalew Słup
20 11 6     cyraneczka - Anas crecca   Zalew Słup
20 11 1     krogulec - Accipiter nisus   Zalew Słup
15 11 2     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Jawornik
15 11 4     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Jawornik
15 11 5     szczygieł - Carduelis carduelis   Zalew Słup
15 11 20     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
15 11 1     kormoran - Phalacrocorax carbo   Zalew Słup
15 11 5     wrona siwa - Corvus cornix   Zalew Słup
15 11 2     strzyżyk - Troglodytes troglodytes   Zalew Słup
15 11 2     kowalik - Sitta europaea   Zalew Słup
15 11 8     nurogęś - Mergus merganser   Zalew Słup
15 11 4     gągoł - Bucephala clangula   Zalew Słup
15 11 10     perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus   Zalew Słup
15 11 20     cyraneczka - Anas crecca   Zalew Słup
15 11 3     mewa białogłowa - Larus cachinnans   Zalew Słup
17 11 2     uszatka - Asio otus   Jawor teren zabudowany
15 11 500     krzyżówka - Anas platyrhynchos   Zalew Słup
15 11 2     zimorodek - Alcedo atthis   Zalew Słup
15 11 30     czernica - Aythya fuligula   Zalew Słup
15 11 50     łyska - Fulica atra   Zalew Słup
15 11 2     dzięcioł duży - Dendrocopos major   Zalew Słup
15 11 5     bogatka - Parus major   Zalew Słup
15 11 1     kwiczoł - Turdus pilaris   Zalew Słup
15 11 2     myszołów - Buteo buteo   Zalew Słup
15 11 1     kruk - Corvus corax   Zalew Słup

    Liczba wszystkich wprowadzonych obserwacji w bieżącym roku :    ..... 1278     Rzadkie obserwacje : ( pod względem gatunku, ilości, czasu lub miejsca występowania )
data szt gatunek miejsce
  27 11 2022 70     mewa siwa - Larus canus   Zalew Jawornik
  20 11 2022 2     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Słup
  20 11 2022 2     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  20 11 2022 1     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  06 11 2022 4     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  06 11 2022 1800     czajka - Vanellus vanellus   Zalew Słup
  26 10 2022 4     nur czarnoszyi - Gavia arctica   Zalew Słup
  21 10 2022 1     kokoszka - Gallinula chloropus   Zalew Jawornik
  31 10 2022 1     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Mściwojów
  30 10 2022 124     łabędź niemy - Cygnus olor   Zalew Mściwojów
  30 10 2022 2     kulik wielki - Numenius arquata   Zalew Mściwojów
  18 09 2022 1     bocian biały - Ciconia ciconia   Zalew Mściwojów
  28 07 2022 4     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Jawornik
  24 07 2022 42     raniuszek - Aegithalos caudatus   Zalew Słup
  28 06 2022 2     przepiórka - Coturnix coturnix   Park Krajobrazowy Chełmy
  28 06 2022 2     sroka - Pica pica   Zalew Jawornik
  10 05 2022 9     kokoszka - Gallinula chloropus   Zalew Jawornik
  23 05 2022 8     gęgawa - Anser anser   Zalew Mściwojów
  12 05 2022 12     krakwa - Mareca strepera   Zalew Słup
  03 05 2022 30     rybitwa czarna - Chlidonias niger   Zalew Słup
  27 03 2022 2     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Jawor teren zabudowany
  27 03 2022 1     krakwa - Mareca strepera   Jawor teren zabudowany
  24 03 2022 110     świstun - Mareca penelope   Zalew Słup
  03 03 2022 3     rożeniec - Anas acuta   Zalew Słup
  13 02 2022 20     czapla biała - Ardea alba   Zalew Mściwojów
  05 02 2022 11     kuropatwa - Perdix perdix   Zalew Jawornik
  16 01 2022 2     bernikla białolica - Branta leucopsis   Zalew Słup
  16 01 2022 109     gęś białoczelna - Anser albifrons   Zalew Słup
  15 01 2022 3     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Mściwojów
  15 01 2022 3     bielik - Haliaeetus albicilla   Zalew Mściwojów
  07 12 2021 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Jawornik
  07 12 2021 1     bielaczek - Mergellus albellus   Zalew Jawornik
  05 12 2021 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Jawornik
  27 11 2021 1     szlachar - Mergus serrator   Zalew Słup
  27 11 2021 3     uhla - Melanitta fusca   Zalew Słup
  20 11 2021 3     markaczka - Melanitta nigra   Zalew Słup
  10 10 2021 3     gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca   Zalew Słup
  23 08 2021 1     bielik - Haliaeetus albicilla   Jawor teren zabudowany
  20 06 2021 2     pleszka - Phoenicurus phoenicurus   Jawor teren zabudowany


ZDJĘCIA TYGODNIA

Piegża - Sylvia currucaKopciuszek - Phoenicurus ochrurosKląskawka - Saxicola rubicola


       Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
       Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
       Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.


Dla ptaków