Strona główna Obserwacje Galeria Wizyty O nas


<<<
Dolina Górnej Wisły


Dolina Górnej Wisły - mezoregion Kotliny Oświęcimskiej, rozciąga się na obszarze 530 km2.
W Dolinie znajduje się wiele stawów rybnych oraz retencyjny - Zbiornik Goczałkowicki - o powierzchni 32 km2.
Na tym terenie znajduje się ostoja ptaków o znaczeniu europejskim.
Odnotowano tutaj występowanie wielu gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i gatunków znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze. W okresie lęgowym obszar zasiedlany jest przez powyżej 1% krajowej populacji cennych i rzadkich ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, takich jak: bączek, bąk, dzierzba czarnoczelna, rybitwa białowąsa, ślepowron oraz wielu innych równie cennych gatunków. Jest również miejscem odpoczynku i zdobywania pokarmu dla bardzo licznych stad ptaków wodno-błotnych w czasie jesiennych i wiosennych wędrówek.

Ten piękny region jest celem naszej wyprawy. Głównym punktem jest zobaczenie ślepowrona - ptaka z rodziny czaplowatych. Cel ten materializuje się już pierwszego dnia, gdy na jednym ze stawów zauważamy grupę sześciu ślepowronów. Nie wiemy, że następnego dnia, nasze oczekiwanie spełni się w dużo większym stopniu. Zobaczymy kolonię lęgową ślepowronów, w której pośród głośnego ptasiego jazgotu obserwujemy wiele gniazd, w których znajdują się młode i dorosłe ptaki.
Jednak na początek - niespodzianka: lęgowa hełmiatka - z siedmioma młodymi. Krwawodzioby okupują niewyschnięte jeszcze bajorka, obok nich pliszki siwe i krzykliwe śmieszki,

W miejscowości Dębowiec ku naszemu miłemu zaskoczeniu, działa firma brapta produkująca bardzo wysokiej jakości karmę dla ptaków.
Szef firmy oprowadził nas po zakładzie, gdzie mogliśmy zapoznać się z procesem produkcji karmy. Próbki produktów, które otrzymaliśmy, poddane zostaną ocenie przez dokarmiane przez nas ptaki. Myślę, że test wypadnie pomyœlnie:-)

Teren obserwacyjny bardzo rozległy, należy jednak uważać, by nie znaleźć się tam gdzie widnieje zakaz wejścia, bowiem właściciele skrupulatnie doglądają swoich włości.

Piękna Dolina, niezwykle watra odwiedzenia.
Podczas wizyty
zaobserwowano
63 gatunki


2016 rok

bażant
błotniak stawowy
bocian biały
bocian czarny
bogatka
cierniówka
cyranka
czajka
czapla siwa
czernica
dymówka
dzięcioł duży
dzięcioł zielony
gęgawa
głowienka
grzywacz
gągoł
hełmiatka
jerzyk
kapturka
kląskawka
kokoszka
kopciuszek
kormoran
kos
kowalik
krwawodziób
krzyżówka
kukułka
kulczyk
kwiczoł
łabędź niemy
łyska
mazurek
mewa białogłowa
modraszka
myszołów
oknówka
perkoz dwuczuby
perkozek
piecuszek
piegża
pierwiosnek
pliszka siwa
rudzik
rybitwa rzeczna
samotnik
sierpówka
szczygieł
szpak
ślepowron
śmieszka
śpiewak
trzciniak
trzcinniczek
trznadel
wilga
wrona siwa
wróbel
zaganiacz
zausznik
zimorodek
zięba